vergroening Banjul (provincie West-Vlaanderen)

Hoofdthemas

Van december 2019 tot december 2024 werd het project 'City Link Ostend Banjul, Partnership For Sustainable City Development' in Banjul geïmplementeerd. De basis van dit project was een subsidie van de Europese Unie ten belope van 3 miljoen euro. 

Eén van de grote uitdagingen bij projecten in lage inkomenslanden is het uitwerken van een lange-termijnstrategie die ervoor zorgt dat alle gedane investeringen ook onderhouden worden. 

In 2023 diende Stad Oostende een projectvoorstel in onder een projectoproep van het Wereldhuis van de Provincie West-Vlaanderen onder de titel 'Klimaatmitigatie en vergroening Banjul'. Er werd een subsidie toegekend van 20.000 euro per jaar, voor een periode van drie jaar. Deze middelen stellen Stad Oostende beter in staat Banjul City Council (BCC) en relevante actoren verder te ondersteunen. De vergroeningsinterventies die tot stand kwamen met Europese middelen kunnen op deze manier bestendigd worden en waar opportuun, verder uitgebreid. De projectactiviteiten startten in december 2023.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.