Aanvraag vergund geachte toestand

Hoofdthemas

Over de jaren werden steeds meer panden opgedeeld. Vaak gaat dit over ééngezinswoningen die omgevormd werden naar meergezinswoningen of meergezinswoningen waarvan het aantal woonentiteiten werden gewijzigd.

Het verminderen of het vermeerderen van het aantal woonentiteiten is steeds vergunningsplichtig. Bij de verkoop van een pand of woonentiteit(en) is de notaris steeds verplicht de (geacht) vergunde stedenbouwkundige situatie van het pand te achterhalen en de potentiële koper de correcte gegevens mee te delen.

Hier kunt u de stedenbouwkundige vergunde toestand van een pand of woonentiteit(en) opvragen.

Aanvraag vergund geachte toestand

Uw aanvraag wordt binnen een termijn van 30 dagen behandeld, deze procedure vergt enig opzoekings- en onderzoekswerk.

Via een attest wordt u op de hoogte gebracht van de conclusie en de (geacht) vergunde toestand van het pand of de woonentiteit(en). Dit attest wordt, in voorkomend geval, ook aan de eigenaars van het pand bezorgd.