Verkeersveiligheid Mariakerkelaan: extra maatregelen

Stad Oostende wil de verkeersveiligheid aan de scholen nog verbeteren. De Stad werkt hiervoor samen met de scholen, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de Lokale Politie. Binnenkort komen er extra maatregelen.

De Mariakerkelaan is een drukke fietsroute van en naar school. De Mariakerkelaan tussen de Nieuwpoortsesteenweg en de Torhoutsesteenweg heeft vrijliggende fietspaden, maar er moeten ook heel wat leerlingen de straat oversteken. De zijde van de Mariakerkelaan tussen de Torhoutsesteenweg en de Stuiverstraat wordt daarom heraangelegd. Hierbij houden we extra rekening met voetgangers en fietsers.

De Mariakerkelaan is al zone 30, er komen nu ook extra maatregelen op de kruispunten van de Mariakerkelaan met de Eigen Haardstraat en de Eikenlaan en aan de Batterijstraat en de Lariksenlaan.
 
Concreet komen er extra zebrapaden maar ook ‘punaises’. Dat zijn markeringen op de rijweg in de vorm van een cirkel die het verkeer vertragen. Iedereen mag en kan erover rijden. 

Aan het Stedelijk kinderdagverblijf Wiegelied (Mariakerkelaan 272) komt er een nieuw zebrapad met groene ondergrond. Dit zebrapad heeft een educatieve functie en wijst de weggebruikers op de aanwezigheid van jonge kinderen. 

De werken starten in de week van 29 april 2024. We starten aan Kinderdagverblijf Wiegelied. Daarna volgen de Eigen-Haardstraat en de Batterijstraat. De doorgang voor het autoverkeer blijft gegarandeerd via beurtelings verkeer. Voor fietsers en voetgangers is er steeds doorgang. Ook voor het busverkeer zijn er geen gevolgen. 

De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.

Voor meer info kun je terecht bij de Cel Mobiliteit, mobiliteit@oostende.be 

Gepubliceerd op donderdag 25 april 2024 0.00 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.