Wat is een verkoopstand?

Een verkoopstand is elke stand die op het openbaar domein wordt geplaatst met het oog op de verkoop van producten.

Vaste verkoopstand: elke permanent op het openbaar domein aanwezige verkoopstand. Hiervoor moet ook een omgevingsvergunning worden verkregen. Na het invullen van onderstaand aanvraagformulier ontvang je een mail met meer informatie over de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Mobiele verkoopstand: elke verplaatsbare verkoopstand die dagelijks wordt weggenomen.

Vaste of mobiele verkoopstanden mogen enkel worden geplaatst voor die (handels)zaken die dezelfde productgroepen ook binnen in de zaak verkopen.

Mobiele verkoopstanden moeten elke dag na de openingsuren van de zaak binnen gehaald worden. Elke (handels)zaak dient de openingsuren dan ook
duidelijk te afficheren. Het openbaar domein dient netjes opgekuist achtergelaten te worden.


Vergunning aanvragen

Bij de aanvraag moet een inplantingsplan worden gevoegd. Op dit plan moeten alle nuttige gegevens aangeduid zijn zoals trottoirbreedte, aanwezige hindernissen zoals bijvoorbeeld verkeersborden- en lichten, parkeerautomaten, plantenbakken, afmetingen van de uitstalling, vrije doorgang voor voetgangers op het trottoir, …

Over de wegvergunningen, waarvoor geen omgevingsvergunning moet worden aangevraagd, wordt na het volledig bevinden van de aanvraag een beslissing genomen binnen een termijn van 30 dagen.

De vergunning wordt jaarlijks automatisch verlengd en belast tenzij de uitbater een verzoek tot stopzetting indient of het College van Burgemeester en Schepenen de vergunning intrekt.

Doe hier je aanvraag voor een verkoopstand

Doe hier je aanvraag voor een verkoopstand wafels en ijs


Wat kost het?

De belasting voor het plaatsen van een verkoopstand op het openbaar domein is afhankelijk van de zone waarin je terras zich bevindt. De prijzen zijn per m² en per jaar.

Zone 145,00 euro
Zone 236,00 euro
Zone 318,00 euro
 1. Tot zone 1 behoren:
  Adolf Buylstraat, Albert I-Promenade, Alfons Pieterslaan, Bonenstraat, Groentenmarkt, Kadzandstraat, Kapellestraat, Kemmelbergstraat, Kursaal Oost- en Westhelling, Langestraat, Leopold I-plein, Leopold II-laan, Marie-Joséplein, Monacoplein, Sint-Petrus- en -Paulusplein, Van Iseghemlaan, Vindictivelaan, Visserskaai, Vissersplein, Vlaanderenstraat, Wapenplein
 2. Tot zone 2 behoren:
  Zeedijk, Vuurtorendok-Zuid, Vuurtorendok-West,
  Hendrik Baelskaai (tussen Vuurtorendok-Zuid en de Jacobsenstraat),
  Victorialaan (tussen Vuurtorendok-Zuid en de Jacobsenstraat),
  Liefkemoresstraat (tussen de Hendrik Baelskaai en de Victorialaan),
  Fortstraat (tussen de Hendrik Baelskaai en Vuurtorendok-West)
 3. Tot zone 3 behoren:
  Alles wat niet in zone1 of 2 behoort.

Voor elke verkoopstand zal een minimumbedrag van 36,00 euro aangerekend worden.

Meer gedetailleerde info over de belastingen vind je in de belastingsverordening betreffende het gebruik openbaar domein. Deze verordening heeft steeds voorrang op de prijzen vermeld op deze pagina.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.