Vernieuwde aanpak woonbegeleiders

Sedert eind 2019  hanteren de woonbegeleiders van Stad Oostende een andere werkwijze. na 15 jaar was het nodig de werking onder de loep te nemen en bij te sturen.

Eén van de kerntaken blijft evenwel dezelfde: de begeleiding en opvang van Oostendenaren van wie de (huur)woning onbewoonbaar verklaard werd. Deze cliënten worden nog steeds opgevangen in het Transithuis in de Timmermanstraat 54.

De vernieuwing zit in de outreachende en aanklampende manier van begeleiden in woningkwaliteitsdossiers. Mensen van wie de huurwoning onderzocht werd met als resultaat een onvoldoende woningkwaliteit zullen vlugger benaderd worden door de woonbegeleiders. Het is de bedoeling om in een vroege fase een traject uit te werken en de cliënt beter te informeren over de procedure. Ook rechtenverkenning maakt deel uit van dit traject. Verder blijven de woonbegeleiders mensen informeren en adviseren omtrent het thema wonen. Het is evenwel niet zo dat iedereen kan ondersteund en begeleid worden in de zoektocht naar een woning op de private huurmarkt.

Meer weten over de werking? 
T 059 - 25 85 55
E woonbegeleiders@oostende.be

Gepubliceerd op woensdag 12 februari 2020 9.46 u.