Wijkprikkels: creativiteit en inbreng van de wijkbewoners staan centraal

Stad Oostende zet verder in op de 'Wijkprikkels', zoals de hervormde wijksubsidies sinds 2019 door het leven gaan. Ondanks corona werden er al heel wat mooie en duurzame wijkinitiatieven gerealiseerd. Voor de nieuwste editie wordt nog meer ingezet op participatie.

Iedereen wordt uitgenodigd om ideeën voor te stellen die inwoners van straten of buurten kunnen samenbrengen of de leefbaarheid verhogen. Op het nieuwe participatieplatform ons.oostende.be kunnen alle Oostendenaars een idee posten én in het najaar ook zelf stemmen op hun favoriete voorstel.

Stad Oostende hervormde in 2019 de subsidiëring van de wijken onder de noemer ‘Wijkprikkels’. Daarbij kiest de stad resoluut voor duurzaamheid, waarbij kleinschalige initiatieven de voorkeur genieten in de plaats van grote evenementen. Het is de bedoeling dat Wijkprikkels de wijken, buurten en straten van de Stad op lange termijn een extra dimensie geven.

Duurzame wijkprikkels, ondanks corona

Sinds 2019 werden al heel wat mooie Wijkprikkels-projecten gerealiseerd. Zo kochten De Young Elderly People Mariakerke met subsidies van de Stad voetbaldoelen aan die werden geplaatst op het plein aan de Palmenlaan en Olmenlaan in Mariakerke. In de wijk Stene werd dan weer een grote picknickbank geplaatst door de vzw Samenlevingsopbouw, die intussen door het leven gaat als SAAMO. Op de bank staan de woorden ‘take good care of me’ wat de verbondenheid symboliseert tussen de buurtbewoners.

SAAMO ging daarnaast ook aan de slag met de bewoners van Sluisvliet, een groot appartementsgebouw in de Vuurtorenwijk. Buurtbewoners en hun kinderen kregen inspraak in het kindvriendelijk maken van de omgeving. Vanaf juni 2022 zullen verschillende ingrepen in en rond Sluisvliet zichtbaar zijn.

"Bovenstaande projecten illustreren de bedoeling van Wijkprikkels perfect en Stad Oostende hoopt om in de toekomst meer dergelijke projectvoorstellen te ontvangen", legt schepen voor Samenleven Maxim Donck uit. "De coronapandemie heeft de uitrol van Wijkprikkels helaas sterk afgeremd. Zo konden de voorbije twee jaar een aantal projectvoorstellen niet doorgaan, maar Stad Oostende geeft de indieners in 2022 de kans om hun projectvoorstel alsnog te realiseren."

Verdeling budget 2022:

 

Lanceer een creatief idee om je wijk beter te maken

Stad Oostende nodigt alle inwoners uit om duurzame ideeën voor te stellen die Oostendse straten, buurten en wijken leefbaarder maken en inwoners samenbrengen.  Dat kan ofwel als individu, als vereniging of met een groep bewoners. Op dit moment loopt al een campagne via verschillende communicatiekanalen van de stad om zo veel mogelijk voorstellen binnen te krijgen.

Concreet kan iedereen een projectvoorstel indienen tussen 1 januari en 30 juni 2022 via ons.oostende.be. Daar kan elke Oostendenaar een account aanmaken en een project indienen voor een bepaalde wijk. Daarnaast moet er ook nog een kleine beschrijving, kostenraming en locatie toegevoegd worden. Stad Oostende neemt daarna contact op met de indiener(s) voor meer info over de uitwerking. Voor meer vragen kunnen inwoners een mailtje sturen naar participatie@oostende.be.

Stem in het najaar zelf op je favoriete projecten

Stad Oostende wil nog meer inzetten op participatie en paste daarom het Wijkprikkels-reglement aan. De voorbije jaren werden projectvoorstellen enkel beoordeeld door een wijkjury, bestaande uit onafhankelijke experts en ambtenaren die een duidelijke link hebben met de Oostendse wijken. Voor de nieuwe editie van Wijkprikkels willen we de wijkbewoners nog meer betrekken. Burgers kunnen niet alleen voorstellen indienen, maar zullen dit jaar ook kunnen stemmen voor de verschillende ingediende projecten.

Er is nog steeds een wijkjury, maar de taak van de jury is nu nagaan welke projectvoorstellen ontvankelijk zijn. In het najaar van 2022 kunnen alle Oostendenaars dan meebeslissen over alle goedgekeurde projecten. Via ons.oostende.be kan iedereen drie stemmen uitbrengen op zijn of haar favoriete projecten. Er zal ook gestemd kunnen worden op papier, voor die mensen voor wie de digitale drempel te hoog is. Het projectvoorstel dat per wijk de meeste stemmen haalt, zal 60 procent van het wijkbudget krijgen. Het projectvoorstel met de tweede meeste stemmen ontvangt 25 procent van het budget en de derde krijgt 15 procent van het budget.

Inspiratie nodig? Kom mee brainstormen of check de website!

Oostendenaars weten vaak niet waarvoor het budget van Wijkprikkels precies kan dienen. Om iedereen te inspireren staan hier een aantal originele voorbeelden, naast een visueel stappenplan (zie onderaan) en het volledige reglement van de Wijkprikkels. Ook in het aprilnummer van De Grote Klok stonden een aantal leuke voorbeelden.

Daarnaast organiseert Stad Oostende de komende weken vier brainstormsessies over Wijkprikkels in verschillende wijken. De participatieambtenaar geeft tijdens die sessies eerst wat informatie over hoe de Wijkprikkels in elkaar zitten en daarna kan iedereen zijn creativiteit loslaten. De bedoeling is om samen met de aanwezige bewoners na te denken over leuke ideeën voor wijkprikkels: wat ontbreekt nog in de wijk of in de buurt en wat kan een meerwaarde zijn?

De brainstormsessies vinden plaats op de onderstaande data:

  • Dinsdag 19 april om 20u in Marcelline (Weeshuisstraat 1, Oostende)
  • Donderdag 21 april om 20u in OC t’ Kasteeltje (Kasteelstraat 22, 8400 Oostende)
  • Donderdag 28 april om 20u in O.666 (Hendrik Baelskaai 27, 8400 Oostende)
  • Donderdag 5 mei om 20u in de Oude bakkerij (Winkelpad 38-40, Oostende)

Gepubliceerd op dinsdag 12 april 2022 16.50 u.