Vernieuwing nutsleidingen Rogierlaan (tussen Alfons Pieterslaan en Leopold I-plein): stand van zaken

In oktober 2018 werd gestart met de vernieuwing van de nutsleidingen in de Rogierlaan tussen de Alfons Pieterslaan en de Euphrosina Beernaertstraat. Op 25 februari 2019 worden de huisaansluitingen van het waternet volledig vernieuwd. Aansluitende worden de voetpaden heraangelegd.

De werkzaamheden omvatten de vernieuwing van de nutsleidingen aan beide zijden van de straat (tussen de Alfons Pieterslaan en het Leopold I-plein). De trottoirs worden opgebroken en daarna voorlopig hersteld. Er wordt niet gewerkt aan de rijweg. Aansluitend volgt de definitieve heraanleg van de trottoirs en na de staalname van het water wordt het gedeelte van de Rogierlaan tussen de Euphrosina Beernaertstraat en het Leopold I-plein aangepakt.

Plaatselijk verkeer blijft steeds mogelijk en ook de toegang tot de garages blijft gegarandeerd. Alleen de parkeervakken zijn tijdelijk niet toegankelijk.

Aan de bewoners wordt gevraagd om tijdens de werkzaamheden de huisvuilzakken en pmd, papier en karton te plaatsen op de hoek van de straat, bereikbaar voor de ophaalwagens. Dat kan op de hoek met de Euphrosina Beernaertstraat.

Op maandag 25 februari 2019 wordt gestart met de huisaansluitingen. De werkzaamheden zullen één maand in beslag nemen. Daarna wordt gestart met de heraanleg van de voetpaden tussen de Alfons Pieterslaan en de Euphrosina Beernaertstraat.

Meer info bij de directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1, T 059 25 87 11 of openbaardomein@oostende.be.

Gepubliceerd op vrijdag 22 februari 2019 11.15 u.