Aangifte vertrek naar het buitenland

Hoofdthemas

Heb je NIET de Belgische Nationaliteit: maak hier een afspraak

Doe het meteen digitaal

Aangifte vertrek naar het buitenland

Of maak een afspraak

Aangifte vertrek naar het buitenland

Ga je langer dan 1 jaar naar het buitenland (wonen, reizen, werken, studies, …) dan moet je dat uiterlijk de dag vóór je vertrek melden bij de stad.

Voor wie

  • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente.
  • Je hebt een nieuw adres in het buitenland.

Wanneer

Je doet de aangifte van je verhuis naar het buitenland het best zo dicht mogelijk bij je datum van vertrek.
Ben je uitgeschreven, dan kun je nog moeilijk officiële verrichtingen doen. Je kunt in Oostende bijvoorbeeld geen documenten meer krijgen. 
Je doet de aangifte uiterlijk de dag vóór je vertrek naar het buitenland

Voorwaarden

  • De aanvraag moet zo kort mogelijk gebeuren vóór het effectieve vertrek naar het buitenland. De dag van aangifte is immers ook de dag van afschrijving naar het buitenland. Als je nog geen definitief nieuw adres hebt in het buitenland, doe je de aangifte daarna zo snel mogelijk.
  • Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.
  • Als een minderjarige naar het buitenland verhuist, moet iemand die het ouderlijke gezag uitoefent hem bij de aangifte bijstaan.

Procedure

Na de aangifte ontvang je een document (model 8 – afschrijving naar het buitenland) waarmee je zich op het gemeentehuis, de ambassade of het consulaat van de nieuwe woonplaats in het buitenland moet aanbieden.

Als je nog documenten of identiteitsbewijzen nodig hebt die moeten afgedrukt of aangemaakt worden, moet je deze eerst aanvragen, vóór je zich uitschrijft.

Wat meebrengen

  • Nieuw volledig adres in het buitenland
  • Identiteitskaart of Kids-ID van elk gezinslid
  • Bijbehorende PUK- of PIN-code

Meer info

Als iemand zich niet inschrijft in een diplomatieke post, zal die ook geen beroep kunnen doen op de Belgische overheid bv. voor administratieve bijstand, afgifte van een identiteitskaart, gemakkelijkere afgifte van paspoorten, vragen over burgerlijke stand of consulaire attesten (bv. attesten van woonplaats, nationaliteit,...). Door een inschrijving zal er ook efficiëntere consulaire bijstand zijn in geval van nood of ongeval. Door de inschrijving kan betrokkene ook deelnemen aan verkiezingen in België.

Mensen die niet ingeschreven zijn in een consulaire post kunnen in hun vorige gemeente enkel terecht voor een paspoort mits ze die verplaatsing maken. Als men attesten zou opvragen, zijn ze enkel geldig tot de datum van vertrek. Er staat op vermeld wanneer ze afgeschreven zijn.

De inschrijving in een consulaire post in niet verplicht maar wordt toch wel sterk aangeraden.