Verzekering nodig? Ja!

Hoofdthemas

Brandverzekering (verplicht):

De Stad sluit een verzekering 'Brand en aanverwante gevaren' af voor de eigen infrastructuur.

Als jeugdvereniging ben je verantwoordelijk om ook een eigen verzekering 'Brand en aanverwante gevaren' af te sluiten. Belangrijk is dat je hierbij opneemt dat de vereniging (als gebruiker) 'afstand doet van verhaal' ten opzichte van de Stad en dit nadrukkelijk opneemt in de verzekeringspolis(sen). 

Afstand doen van verhaal betekent dat de verhuurder, namelijk de Stad, ook de eigen brandverzekering kan aanwenden om brandschade te vergoeden.

Burgerlijke aansprakelijkheid (verplicht):

Als vereniging dien je ook een verzekering af te sluiten waarin je je indekt tegen schade door eigen leden aan derden en hun bezit. 

Vrijblijvende verzekeringen:

Het kan interessant zijn om je als vereniging ook te verzekeren voor eventuele schade en diefstal aan persoonlijk bezit in de infrastructuur.

Bijkomend is een verzekering voor lichamelijke ongevallen ook interessant. Als een erkende jeugdvereniging kan je hiervoor vaak een beroep doen op het verzekeringsgamma vanuit de jeugdverenigingskoepel.

Opgelet:

De Stad heeft geen verzekering afgesloten voor bewaking en bewaring van goederen van de gebruikers in stadsinfrastructuur. 

Noch kan de Stad aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen opgelopen tijdens het gebruik van de infrastructuur.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.