Herinrichting Victorialaan weldra van start

Op 12 november 2019 startten de voorbereidingen op het terrein voor de aanleg van een zogenaamde 'Cityriver' en de vernieuwing van de Victorialaan.

De werken worden uitgevoerd door aannemer Seru-Vanlerberghe. Er wordt gewerkt van net voor het kruispunt van de Liefkemorresstraat tot en met de Fortstraat. In een latere fase wordt het gedeelte tussen de Fortstraat en de het Vuurtorendok-Zuid aangepakt. De vernieuwing omvat zowel weg- als rioleringswerkzaamheden.

Er wordt gestart met de aanleg van de DWA-leiding in de toekomstige wandelzone tegen de projectontwikkeling aan. Daarna wordt de RWA-bufferleiding aangelegd onder de toekomstige rijweg. Onder voorbehoud van goede weersomstandigheden, is de voltooiing voorzien voor de kerstperiode.

Begin 2020 wordt gestart met de aanleg van de cityriver om vervolgens de verharding van de wandelzone en de rijweg aan te leggen. In de strook tegen de huidige industriële gebouwen wordt meteen ook het warmtenet aangelegd. Ook daar komt er een secundaire DWA-leiding. Bedoeling is om tegen het bouwverlof van de zomer van 2020 alle rioleringen en verhardingen tussen de twee kruispunten aan te leggen.

In september van 2020 wordt er verder gewerkt richting Vuurtorendok –Zuid met de aanleg van de waterdoorlatende grèsbuizen.

Voor de handelaars wordt er telkens een berijdbare strook voorzien zodat leveringen steeds kunnen plaatsvinden.

Gepubliceerd op woensdag 13 november 2019 0.00 u.