De Viertorre gaat op stoep- en ganggesprek

Het Inloopteam ‘De Viertorre’ richt zich naar kansarme gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar en naar kansarme zwangere vrouwen en hun eventuele partner. Gezinnen kunnen bij het inloopteam terecht met allerlei opvoedingsvragen of andere vragen waar het gezin mee zit.

We praatten met Griet Van Nieuwenhuyse over de invloed van de coronacrisis op hun werking.

Welk effect voelen jullie bij de doelgroep met wie jullie werken?

Gezinnen met jonge kinderen zijn onze doelgroep. Opvallend toch hoeveel gezinnen de afgelopen weken letterlijk hun kot niet meer zijn durven uitkomen. Door angst voor besmetting van zichzelf of hun kinderen hebben veel mensen zichzelf samen met hun kinderen opgesloten. Dat leidt natuurlijk na een tijdje tot frustraties ofwel binnenshuis ofwel met de buren die bijvoorbeeld vinden dat de kinderen veel te luidruchtig worden. We hebben dat proberen op te vangen door enerzijds veel mensen op te bellen en anderzijds door mensen te blijven opzoeken. Ik denk dat 'stoepgesprekken' veel kans maakt om het woord van het jaar te worden. Zelf hebben we immers veel van dat soort gesprekken gevoerd. Het alternatief heet 'ganggesprekken', in de gevallen waar we in appartementen in de gang blijven staan terwijl mensen omringd door hun kroost in het deurgat staan. Vaak zijn zo’n gesprekken van onze kant veel luisteren naar de angsten van mensen en proberen om hen correct te informeren. Dat laatste blijkt niet altijd evident omdat er nogal wat onjuiste informatie de ronde doet. Voor mensen die de taal niet beheersen, is de crisiscommunicatie van de afgelopen maanden niet altijd even begrijpelijk gebleken.

Ik denk dat 'stoepgesprekken' veel kans maakt om het woord van het jaar te worden.

Hoe hebben jullie de afgelopen weken jullie aanpak aangepast aan deze crisis?

We hebben zoals gezegd mensen vaak zelf opgezocht en opgebeld. Nieuw voor ons is het intensieve gebruik van Whatsapp, een vlotte manier om velen te bereiken. Bereikbaarheid blijft een belangrijk aandachtspunt. Tijdens onze vele huisbezoeken hebben we zelf ondervonden dat het voor mensen uit Stene, Mariakerke of de Vuurtorenwijk niet evident is om te voet of met het openbaar vervoer met een buggy en misschien nog een kind aan de hand tot bij ons in de Edith Cavellstraat te geraken. We hebben wat dat betreft echt wel ingezien dat we meer rekening moeten houden met deze fysieke afstanden voor mensen zonder wagen. Vandaar dat we onze stoepbezoeken nog wel even zullen verderzetten en dat we ook het outreachend werken, zoals onze deelname aan de Familiesalons in de Vuurtorenwijk, zullen verderzetten.  

Welke lessen nemen jullie mee naar de toekomst?

Het besef dat mensen grote inspanningen moeten leveren om tot bij ons te geraken enerzijds en aan de andere kant de manier waarop velen van hen leven: extreem klein behuisd voor de grotere gezinnen. We willen meer inzetten op outreachend werken, dus. Binnenkort willen we daarom starten met een aanbod waarbij ouders elk om beurt een paar uur bij ons kunnen langskomen om wat samen te spelen en zo even hun krappe woningen te kunnen wisselen voor een andere omgeving. We willen de mogelijkheid bieden dat de kinderen wat spelen terwijl wij met de ouders een babbel slaan. We willen daarmee starten van zodra het kan en mag. We willen blijven inzetten op het wegwerken van angst bij veel mensen door klare en correcte informatie te brengen. Het zal trouwens niet makkelijk zijn om de komende weken en maanden opnieuw mensen samen te brengen zoals we dat gewoon zijn te doen. We zullen dit stapsgewijze moeten doen en op die manier vertrouwen opbouwen.

We willen de mogelijkheid bieden dat de kinderen wat spelen terwijl wij met de ouders een babbel slaan.


Meer weten over het Inloopteam de Viertorre? Bezoek hen op Facebook!

Gepubliceerd op dinsdag 26 mei 2020 12.23 u.