Vlaamse regering investeert in Oostends erfgoed

De Vlaamse Regering geeft een premie van 113.053,75 euro voor twee belangrijke Oostendse restauratiedossiers: de trappen van het Kursaal Oostende en de glasramen van de Sint-Annakerk.

Dankzij deze premie van de Vlaamse regering kunnen de eigenaars met een eenvoudige procedure snel een ondersteuning krijgen om de waarde van het erfgoed te bewaren.

Tweede restauratiefase trappen Kursaal Oostende

Het Kursaal is een bijzondere parel binnen het onroerend erfgoed van Stad Oostende. Het gebouw maakt deel uit van de identiteit van de stad en staat symbool voor de ontwikkeling die onze stad heeft doorgemaakt. Het Kursaal werd gebouwd in 1950 en in 1998 beschermd als onroerend erfgoed. Het sokkeldeel tussen de twee trappen aan de kant van de zeedijk wordt nu gerestaureerd. Voor deze tweede restauratiefase schenkt de Vlaamse Regering een premie van 55.094,41 euro.

Bekijk hier meer informatie en het beheersplan.

Restauratie glasramen van de Sint-Annakerk

De Sint-Annakerk is een laat-gotische hallenkerk. Het is een van de oudste gebedsplaatsen langs de Belgische kust. De kerk dateert grotendeels van 1625 en heeft een merkwaardig rijk interieur en meubilair. Sinds 1983 is de parochiekerk samen met het kerkhof een beschermd monument. Het maakt ook deel uit van het beschermde dorpsgezicht Dorpskom Stene.

Het beheersplan voor de site werd in 2019 goedgekeurd. Dat beheersplan is een draaiboek voor de komende 24 jaar waarin beschreven staat hoe de site beheerd zal worden zodat de erfgoedwaarden bewaard blijven.

De Vlaamse Regering schenkt voor de restauratie van de glasramen van de kerk een premie van 57.959,24 euro. Tijdens recente renovatiewerken aan de kerk werd er trouwens een unieke kunsthistorische schat aangetroffen en gerestaureerd. Het blijkt een grafsteen te zijn van een nog onbekende ridder dat vermoedelijk uit 1930 dateert. Het grafsteen is vanaf nu  ook zichtbaar voor het publiek.

Bekijk hier meer informatie.

Gepubliceerd op woensdag 12 mei 2021 15.59 u.