Vlaamse woonlening

Hoofdthemas

De Vlaamse woonlening is een voordelig woonkrediet voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen woning wil kopen in het Vlaamse Gewest. Je kan de Vlaamse woonlening krijgen voor:

 • de aankoop van een woning of appartement (eventueel gecombineerd met werken)
 • het behoud van een woning of appartement na een echtscheiding of beëindiging van samenwoning (eventueel gecombineerd met werken)
 • werken aan een woning of appartement.

Doe de online test en je weet meteen of je in aanmerking komt.

Voorwaarden

Gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomen kunnen een Vlaamse woonlening aanvragen als ze aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De woning moet in het Vlaamse Gewest liggen.
 • De vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde mogen niet overschreden worden.
 • Uw geïndexeerd inkomen mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden.
 • Je moet voldoen aan de voorwaarde betreffende eigendomsbezit.
 • Je moet voldoende solvabel zijn om het woonkrediet te kunnen afbetalen.

Een onafhankelijke externe expert zal de verkoopwaarde schatten. Voor een aantal kernsteden en gemeenten in de Vlaamse Rand zijn de maximumbedragen hoger dan elders in Vlaanderen.

Alle voorwaarden voor de Vlaamse Woonlening vind je op de website van het Vlaams Woningfonds.

Combinatie met energetische renovatielening

Is jouw woning of appartement niet energiezuinig en plan je een grondige energetische renovatie, dan kan je onder bepaalde voorwaarden samen met de Vlaamse woonlening een renteloze energetische lening afsluiten bij het Vlaams Woningfonds.

Procedure

Om je in te schrijven voor de Vlaamse woonlening, maak je een afspraak met het Vlaams Woningfonds in uw provincie of met een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die de Vlaamse woonlening verstrekt. Zoek een adres van een SHM in jouw buurt.

Als je langsgaat bij het Vlaams Woningfonds of een SHM, moet je volgende documenten meebrengen:

 • jouw identiteitskaart
 • alle bewijsstukken in verband met jouw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (bewijsstukken voor inkomsten van de laatste 6 maanden)
 • de gegevens van de aan te kopen woning en/of kostprijsraming van de uit te voeren werken.

Kostprijs

Het bedrag dat je kan lenen, verschilt naargelang van de activiteit waarvoor je leent. Je kan lenen tot 100% van de aankoopprijs (incl. btw, registratiebelasting en notariskosten) of de waarde van de woning en/of de kostprijs van renovatiewerken.

De rentevoet wordt berekend op basis van:

 • jouw inkomen
 • jouw gezinstoestand
 • de ligging van de woning of het appartement
 • de looptijd van de lening
 • en de referentierentevoet.

Momenteel kan je lenen. De rentevoeten variëren normaal gezien vanaf 1,60%. De rentevoet varieert in functie van de looptijd van het krediet. De standaardduurtijd van de lening is 20 jaar.

Neem voor meer informatie contact op met het Vlaams Woningfonds of een kredietverlenende sociale huisvestingsmaatschappij in jouw buurt.

Betalingsproblemen door de crisis

Opgelet: deze maatregelen zijn pas in werking vanaf 21/10/2022.

Heb je het door de energiecrisis financieel moeilijk? Je contacteert best zo snel mogelijk de kredietverstrekker als je de Vlaamse Woonlening niet meer kunt betalen:

Vermeld jouw naam en uw dossiernummer in de e-mail en leg uit waarom je betalingsuitstel vraagt, bijvoorbeeld hoeveel jouw energiekost gestegen is. Wacht niet tot achterstanden zich opstapelen. De kredietverstrekker zal samen met jou een oplossing zoeken.

In uitzonderlijke gevallen kan je uitstel van betaling vragen voor maximaal 6 maanden. Deze periode van betalingsuitstel kan één keer worden verlengd met 3 maanden op gemotiveerd verzoek van de ontlener.

De maanden waarin je geen aflossing betaalt, komen wel bij de duurtijd van jouw lening.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.