Vlaggen en ballonconstructies

Het College van Burgemeester en Schepenen kan aan de aanvrager een vergunning verlenen om, naar aanleiding van feestelijkheden of het openen van nieuwe handelszaken of winkels, maximaal vier vlaggen of ballonconstructies gedurende maximaal tien dagen op het openbaar domein te plaatsen.

Minstens 1,50 m moet er vrijgehouden worden voor de voetgangers.

Er wordt een belasting geheven van 8 euro per dag, per vlag.

Ballonconstructies worden vrijgesteld van belasting.

Vraag hier de plaatsing van je vlag(gen)/ballonconstructies aan. Aanvraag vlag