Vlaggen en ballonconstructies

Het College van Burgemeester en Schepenen kan aan de aanvrager een vergunning verlenen om, naar aanleiding van feestelijkheden of het openen van nieuwe handelszaken of winkels, maximaal vier vlaggen of ballonconstructies gedurende maximaal tien dagen op het openbaar domein te plaatsen.

Er moet minstens 1,50 meter vrijgehouden worden voor de voetgangers.

Er wordt een belasting geheven van 8 euro per dag, per vlag (het basisbedrag wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer).

Ballonconstructies zijn vrijgesteld van belasting.

Vraag hier de plaatsing van je vlag(gen)/ballonconstructies aan, minstens 4 weken voor je evenement.

Aanvraag vlag

Aanvraag ballonboog

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.