Voedselhulp CAW

Het is niet altijd gemakkelijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Wist je dat je als gezin met een laag inkomen recht hebt op bepaalde tegemoetkomingen, toelages en/of cheques? Of dat je in noodsituaties beroep kunt doen op onder andere voedselhulp? Het CAW geeft deze hulpmiddelen niet zelf, maar kan wel kijken of je in aanmerking komt. Het CAW geeft dan een doorverwijsformulier mee. 

Heb je nood aan sociaal contact, ontmoeting, een luisterend oor, douche en soep? Dan kan je steeds terecht in het inloopcentrum van het CAW.

Het CAW geeft je info, advies en ondersteuning. Kom langs, telefoneer, mail of chat met ons.
Samen met een hulpverlener bekijk je welke hulp je nodig hebt. Ofwel gaat de hulpverlener zelf met jou aan de slag, ofwel brengen we je in contact met een dienst die jou verder kan helpen.

Deze hulp vanuit het CAW is vrijwillig en gratis.