Voetpadenplan 2019-2024

Stad Oostende maakt werk van de vernieuwing van heel wat voetpaden in de stad. Voor de periode van 2019-2024 staan liefst 13 projecten op stapel, bijna 40.000 m² voetpaden worden heraangelegd.

In een aantal Oostendse straten zijn de voetpaden in slechte staat. Daarom werd een plan opgesteld voor de volledige vernieuwing van de voetpaden op verschillende locaties verspreid over de stad. In een aantal straten wordt ook de parkeerstrook aangepakt. In andere straten volgen de werkzaamheden dan weer na de heraanleg van nutsleidingen of rioleringswerken. In totaal gaat het over bijna 40.000 m² voetpaden. Naast de heraanleg van nieuwe voetpaden worden ook nog heel wat herstellingen uitgevoerd. In het nieuwe meerjarenplan werd het budget voor de voetpaden verhoogd. Het totale investeringsbedrag voor deze legislatuur bedraagt meer dan 9 miljoen euro.

De stad zet alles op alles om er voor te zorgen dat Oostende een fijne en veilige plek is om in te wonen en om te bezoeken. Het is dan ook logisch dat we hiervoor de nodige investeringen doen. Goed aangelegde voetpaden zorgen ervoor dat mensen comfortabel en veilig kunnen wandelen in hun eigen buurt. Stad Oostende wil de komende jaren de stad extra veilig en aantrekkelijk maken voor zwakke weggebruikers zoals wandelaars en fietsers.

Stadsplan met de zones met al gerealiseerde vernieuwde voetpaden
Stadsplan met de zones met geplande vernieuwingen voor te vernieuwen voetpaden

Onderstaand geven we een overzicht van de verschillende plaatsen waar Stad Oostende de voetpaden al heeft aangepakt, maar ook wat er nog op de planning staat voor de komende jaren:

 • Blauwkasteelstraat tussen de Torhoutsesteenweg en het Sint-Catharinaplein
  Heraanleg voetpaden, boordstenen, greppel en parkeerstrook
  Timing: afgewerkt
 • Blauwkasteelstraat tussen de Torhoutsesteenweg en Nieuwlandstraat (kant even huisnummers)
  Heraanleg voetpaden, boordstenen, greppel en parkeerstrook
  Timing: afgewerkt
 • Blauwkasteelstraat tussen de Torhoutsesteenweg en Vogelzangpark
  Heraanleg voetpaden, boordstenen, greppel en parkeerstrook
  Timing: afgewerkt
 • Stormvogelstraat – Vinkenstraat – Kievitstraat
  Heraanleg voetpaden en grondborduren
  Timing: afgewerkt
 • Verkaveling Baanhof
  Heraanleg voetpaden en grondborduren
  Timing: afgewerkt
 • Ooievaarslaan
  Heraanleg voetpaden, grondborduren en toplaag rijweg
  Timing: afgewerkt
 • Elisabethlaan tussen Torhoutsesteenweg en Nieuwpoortsesteenweg
  Heraanleg voetpaden en grondborduren
  Timing: afgewerkt
 • Frère-Orbanstraat tussen Sint-Truidenpad en Pontonstraat (kant even huisnummers)
  Heraanleg voetpaden en boordstenen
  Timing: afgewerkt (kant oneven huisnummers volgt in 2021)
 • Omgeving Zilverlaan, Koolmeesstraat en Rietmusstraat
  Heraanleg voetpaden, boordstenen en greppel
  Timing: start na aanleg nutsleidingen (volgt in 2021)
  Stand van zaken:
  Kwartelstraat en lepelaarsstraat afgewerkt
  Koolmeesstraat  90% afgewerkt
  Wielewaalstraat en Winterkoninkjesstraat nutsleidingen aangelegd. Start aanleg voetpaden eind april (aansluitend Winterkoninkjesstraat)
  Flamingostraat : nutsleidingen aangelegd, aanleg voetpaden start half juni
  Ibisstraat - Adelaarstraat -  Blauwvoetstraat – Papegaaistraat - Albatrosstraat - Jan van Gentstraat - Snepstraat: bezig met aanleg nutsleidingen, 50% afgewerkt. Start aanleg voetpaden voorzien na bouwverlof, starten met de Ibisstraat
 • Generaal Jung Bluthlaan - Eendenlaan
  Heraanleg voetpaden
  Timing: juli - augustus 2021
 • Elisabethlaan tussen Stuiverstraat en Seringenstraat (kant oneven huisnummers)
  Heraanleg voetpaden
  Timing: januari 2021
 • Taboralaan – Tarbotstraat
  Heraanleg voetpaden en boordstenen na vernieuwen nutsleidingen.
  Timing: start aanleg nutsleidingen 19 april 2021. Start aanleg voetpaden na bouwverlof 2021
 • Mimosalaan – Salvialaan
  Heraanleg voetpaden en boordstenen na vernieuwen nutsleidingen
  Timing: start aanleg nutsleidingen op 16/08/2021. Start aanleg voetpaden op 03/01/2022
 • Salvialaan
  Heraanleg voetpaden en boordstenen na vernieuwen nutsleidingen
  Timing: nog te bepalen
Gepubliceerd op vrijdag 11 december 2020 11.19 u.