volkstuinen Crab Island

Hoofdthemas

Als deel van het door de EU gefinancierde Future Proof Banjul project wordt de voormalige schoolsite op Crab Island getransformeerd tot een multifunctioneel kenniscentrum, een hub van innovatie, beroepsopleidingen en creativiteit.

Jaren terug werden er al volkstuintjes opgestart op de site. Het gebruik ervan werd tijdelijk stopgezet omwille van de renovatiewerken, maar in het najaar van 2023 werden de tuintjes opnieuw in gebruik genomen. De vraag naar ruimte om groenten te verbouwen, overstijgt het aanbod. 

De komende drie jaar is het de bedoeling om het gebruik van de tuintjes zo goed mogelijk te omkaderen. Er werd een beheerder aangesteld die verantwoordelijk is voor het gebruik van het materiaal en die ook opleidingen voor de tuiniers kan faciliteren. Er komt ook een kweekplaats voor bomen en planten en een plek om te composteren met de bedoeling om zo de vergroening van Banjul verder te stimuleren.

Met Tuinhier Akkerwinde wordt beoogd aan kennisuitwisseling te doen, bijvoorbeeld op het vlak van goed beheer van materiaal. De twee volkstuinen worden zo formeel gelinkt aan elkaar. Aan de volkstuinensite “De 3 Plantanen” komt een informatiebord over de Crab Island site.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.