Stad Oostende zoekt nieuwe uitbater voor volkstuinparken in Oostende

Stad Oostende gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de volkstuinparken in Oostende voor een periode van 7 jaar. Het gaat om 3 volkstuinparken.

Stad Oostende gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de volkstuinparken in Oostende voor een periode van 7 jaar. Het gaat om de volgende volkstuinparken:

  1. a) het terrein ‘Karel Achtergaele’ aan de noordzijde van de Steensedijk (grenzend aan Sportpark De Schorre);
  2. b) het terrein ‘Zomerloop’ aan de Gouwelozestraat (grenzend aan het Maria-Hendrikapark);
  3. c) het terrein ‘Groenedyck’ achteraan het speelterrein en groenzone ten westen van de Mansveldstraat, vlakbij de Ravelingenstraat en Kwintebankstraat.

De kandidaat-gebruiker mag de in gebruik gegeven terreinen, behalve de gemeenschappelijke omringende beplantingszone en de nodige toegangspaden of -wegen met bijbehorende infrastructuur, enkel aanwenden voor de verdeling in perceeltjes. Deze perceeltjes worden ter beschikking gesteld aan natuurlijke personen als moestuinen voor privaat gebruik zonder enige bedrijfsmatige exploitatie met een beroeps- of handelsmerk. De kandidaat-gebruiker kan zowel een natuurlijke persoon zijn als een rechtspersoon. 

Stad Oostende staat in voor de grotere herstellingen aan wegenis, nutsleidingen, afvoergrachten en gemeenschappelijke opberg- en verblijfsgelegenheden.

De overeenkomst start op 1 november 2021 en duurt 7 jaar, tot en met 31 oktober 2028.

Geïnteresseerden kunnen nog tot 1 oktober 2021 een offerte indienen met daarbij een bondige nota over de uitbating van de volkstuinparken met een visie en plan van aanpak (inclusief de voorziene uitvoering van de overeenkomst tot ingebruikname). Enkel offertes die uiterlijk op 1 oktober 2021 via het e-mailadres bestuurszaken@oostende.be worden ontvangen, worden door de Stad aanvaard.

Het inschrijvingsformulier en alle informatie, voorwaarden en toewijzingscriteria vind je terug in bestek, dat je via onderstaande link kan downloaden.

Gepubliceerd op woensdag 8 september 2021 0.00 u.