Voorbeelddossiers

Voorbeelddossiers

Inleiding

Om je te helpen met de opmaak van je aanvraagdossier hebben we enkele voorbeelddossiers opgemaakt. Als je alle info in deze brochures nauwgezet doorneemt en opvolgt, dan zul je dit ook vlot kunnen indienen via www.omgevingsloketvlaanderen.be. Bovendien is een goed samengesteld dossier al een eerste goede stap naar een vlot vergunningstraject.

Zodra je dossier volledig wordt verklaard, krijg je hiervoor een factuur met de dossierkosten. Je hoeft dus niet vooraf te betalen.

Mijn bestemmingswijziging

Om de functie van een gebouw of een deel van een gebouw te wijzigen, ook al voer je geen werken uit, is altijd een omgevingsvergunning nodig. De toekomstige functie moet steeds voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.

mijn bestemmingswijziging - onlinebrochure.pdf761,7 Kb(pdf)

Mijn carport

Het plaatsen van een carport is altijd vergunningsplichtig. Er zijn ook enkele voorwaarden aan verbonden:

  • De voorzijde staat minimaal 1,00 m achter de voorbouwlijn
  • De langszijde staat minimaal 1,00 m van perceelsgrens
  • De maximale afmetingen zijn: L 3,00 m x B 5,00 m x H 3,50 m

mijn carport - onlinebrochure.pdf1,3 Mb(pdf)

Mijn gevelrenovatie

Werken aan de voorgevel zijn altijd vergunningsplichtig.
Enkele voorbeelden:

  • schilderen in een andere kleur dan het origineel
  • kaleien van de gevel
  • aanbrengen van spuitkurk, sierpleister, steenstrips, houten platen, ...
  • aanbrengen van isolatie

Voor werken aan de zij- of achtergevel is alleen een vergunning nodig wanneer er volume bijkomt, bijvoorbeeld door een isolatielaag.

Hou er bovendien rekening mee dat je maximaal 14 cm over de rooilijn mag komen, isolatie en bekleding inbegrepen. De rooilijn is de grens tussen het openbaar domein en het gebouw of de voortuin.

mijn gevelrenovatie - onlinebrochure.pdf1 Mb(pdf)

Mijn horecaterras

Er zijn verschillende soorten horecaterrassen

  • tijdelijke of permanente open terrassen
  • overbouwde terrassen
  • gesloten terrassen

Voor een permanent open, een overbouwd of een gesloten terras heb je altijd een omgevingsvergunning nodig. Hier lees je meer over terrassen in Oostende.

mijn horecaterras - onlinebrochure.pdf2,1 Mb(pdf)

Mijn publiciteitsbord

Wil je aan je handelszaak, praktijk, horecazaak, ... publiciteit aanbrengen, dan heb je daar een omgevingsvergunning voor nodig. Je leest hier waaraan die publiciteit moet voldoen.

mijn publiciteitsbord - onlinebrochure.pdf1 Mb(pdf)

Mijn terras, verharding of oprit

Verharding aanleggen in je voor-, zij- of achtertuin kan niet zomaar. Bovendien zijn verhardingen aan strenge regels onderworpen.

Meer over verharden en ontharden, lees op je deze pagina's: Samen ontharden - Stad Oostende

mijn terras, verharding of oprit - onlinebrochure.pdf938,3 Kb(pdf)

Mijn tuinhuis

Het plaatsen van een tuinhuis kan vrijgesteld zijn, maar is meestal wel vergunningsplichtig.

mijn tuinhuis - onlinebrochure.pdf1,1 Mb(pdf)

Mijn uitbreiding

Voor het groter maken van je woning (zoals het bouwen van een veranda) is meestal een vergunning nodig. Wanneer de uitbouw uit minder dan 75% glas bestaat, dan heb je bovendien een architect nodig.

In uitzonderlijke gevallen kan een melding volstaan. Je leest hier wanneer deze uitbouw met een melding kan.

mijn uitbreiding - onlinebrochure.pdf1,3 Mb(pdf)

Wijzigen van het aantal woongelegenheden

Elke wijziging aan het aantal woongelegenheden is altijd vergunningsplichtig.

wijziging aantal woongelegenheden - onlinebrochure.pdf1,3 Mb(pdf)

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.