Voorleesknop maakt website toegankelijk voor personen met visuele beperking

Oostende introduceert een voorleesknop op de website van de stad. Daarmee maakt ze de online communicatie en dienstverlening toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

Voortaan kunnen personen met een visuele beperking de tekst op de website van stad Oostende hardop laten voorlezen met één simpele klik op de voorleesknop. Via deze toepassing (‘Readspeaker’) wordt de communicatie en dienstverlening ook voor hen toegankelijk.

Tijdens het voorlezen worden de woorden één voor één met groen gemarkeerd. Hierdoor komt de toepassing zelfs een grotere doelgroep ten goede: mensen met dyslexie, mensen met leerproblemen, laaggeletterden, mensen die de taal nog niet volledig beheersen, oudere mensen, jonge snaken die leren lezen maar ook iedereen die liever luistert dan leest of onderweg websites wil raadplegen.

Elke Oostendenaar telt. Toegankelijkheid is een combinatie van klantvriendelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Toegankelijkheid is een reflex die we als vanzelf moeten maken. Het is een uitdaging in onze badstad die we consequent en gedreven uitvoeren. Met de installatie van de voorleesknop op de website, krijgen heel wat mensen toegang tot de informatie en communicatie waarvan ze tot voor kort uitgesloten waren. Ook dit is helder taalgebruik.

De tool die op de website komt te staan, is heel gebruiksvriendelijk. Je hoeft er niets voor te downloaden. Een simpele klik op het icoontje  van de voorleesfunctie volstaat (het blauwe hoofdje met geluidsgolven). Je kan ook een onderdeel van de  tekst selecteren. Een rustige stem leest de tekst dan voor terwijl woord voor woord ook wordt aangeduid in kleur.

Gepubliceerd op vrijdag 14 juni 2019 0.00 u.