Voorschot op een uitkering

Je kan - indien nodig - via onze sociale dienst een voorschot op je uitkering vragen. Een maatschappelijk werker onderzoekt of je hier recht op hebt.

Zodra het dossier van je uitkering is goedgekeurd, moet je de voorschotten terugbetalen. In de meeste gevallen regelt de sociale dienst de terugbetaling rechtstreeks met de bevoegde instelling. Meer info vind je op de website van de overheid.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.