Voortaan kan Vistrap rechtstreeks aan horeca leveren

Deze week werd door minister van Zelfstandigen David Clarinval een Koninklijk Besluit goedgekeurd dat de rechtstreekse levering van producten aan de eindverbruiker of plaatselijke detailhandel versoepelt.

Dit KB betekent een grote stap voorwaarts voor Oostende en de Vistrap in het bijzonder, die nu rechtstreeks kan leveren aan de lokale horeca. Vanuit Stad Oostende was er hard aangedrongen op een versoepeling van de wetgeving, als boost voor onze vissers en horeca en om de korte keten te versterken.

Begin februari 2023 nodigde Stad Oostende minister van Zelfstandigen David Clarinval uit aan de Vistrap. Burgemeester Bart Tommelein, schepen van Economie Charlotte Verkeyn, directeur van Toerisme Oostende Peter Craeymeersch en directeur van het Economisch Huis Oostende Filip Roelandts overlegden er ter plaatse met de minister. Tijdens dit overleg stond onze Noordzeevis centraal en werd de problematiek geschetst dat de lokale horeca de vers gevangen producten uit de Noordzee niet rechtmatig kon aankopen bij de Vistrap. Tijdens zijn bezoek gaf de minister aan dat hij de wetgeving zou bekijken en werk zou maken van deze specifieke Oostendse situatie.

We zijn op de Vistrap enorm tevreden met deze aanpassing. Dat we onze vangst nu rechtstreeks mogen leveren aan de horeca en zij dus de meest verse, kwalitatieve vis kunnen serveren, valt mooi in het korte-ketenverhaal en komt de samenwerking tussen de visserij en de horeca alleen maar ten goede. Visser Lorenzo Desmit

Versoepeling van de regels

Deze week keurde de minister een nieuw Koninklijk Besluit goed met een versoepeling van de regels rond de rechtstreekse levering van levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker en/of lokale handel. Het laat nu de directe verkoop van visserij- en wildproducten toe én breidt ook de mogelijkheden uit voor de rechtstreekse levering van vlees van pluimvee en haasachtigen aan lokale detailhandelaren. Deze producten, die door de producent zijn gevangen en geslacht, kunnen nu rechtstreeks worden verkocht, wat de lokale voedselketen versterkt en de afstand tussen producent en consument verkleint.

Deze aanpassing is echt goed nieuws! Voor de vissers, voor ons als horeca én voor al onze klanten. Onze ingrediënten kunnen niet verser zijn dan als ze direct van onze eigen Vistrap komen. Zo garanderen we samen met de vissers de kwaliteit en de versheid van wat we serveren. Tom Vanhaecke van restaurant Le Bassin

Band versterken tussen vissers en horeca

Door lokale restaurants in staat te stellen om gemakkelijker en directer producten van lokale producenten te betrekken, wordt niet alleen de kwaliteit van de gerechten in restaurants verhoogd, maar wordt ook de band tussen de horeca en de lokale visserij versterkt. Bovendien zal de uitbreiding van de mogelijkheden voor de directe levering van vlees van pluimvee en lagomorfen aan lokale detailhandelaren de diversiteit en versheid van producten in de winkels van Oostende vergroten.

Het Koninklijk Besluit voorziet ook een uitbreiding van de plaatsen waar officiële controles op visserijproducten uit zee kunnen gebeuren, waardoor meer flexibiliteit wordt geboden aan de operatoren en aan de bevoegde autoriteiten.

Gepubliceerd op woensdag 17 april 2024 15.01 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.