Voortaan ook afspraak mogelijk in Stadhuis met afstandstolk

Voortaan kunnen doven of slechthorenden in het Stadhuis terecht voor een afspraak bij de dienst Burgerzaken met een afstandstolk Vlaamse Gebarentaal (VGT). Bedoeling is om in de toekomst alle Stedelijke diensten om te vormen tot een voorbeeld van toegankelijkheid en klantvriendelijkheid.

Onder het motto ‘Allemaal Oostendenaar’ schakelt het Stadsbestuur een versnelling hoger en worden fysieke drempels die mensen met een beperking kunnen ervaren één voor één aangepakt. Mensen met een beperking hebben evenzeer recht om zelfstandig te kunnen functioneren. Met het afstandstolken beschikt Oostende als eerste stadsbestuur in Vlaanderen over een innovatief communicatiemiddel, dat dove personen in staat stelt duidelijk en helder te communiceren met het stadspersoneel.

Het is niet evident voor mensen met gehoorproblemen om steeds een beroep te moeten doen op anderen om zich verstaanbaar te maken. Bepaalde onderwerpen liggen gevoelig om in het bijzijn van bekenden te bespreken, niet iedereen kan zich op het gevraagde moment vrijmaken. Het inschakelen van een afstandstolk bevordert op vele manieren de kwaliteit van communicatie tussen dove en horende personen. Voor het initiatief wordt samengewerkt met het Communicatie- en Assistentiebureau voor doven.

Het principe van het afstandstolken is eenvoudig en efficiënt. De dove klant kan via de website van de stad (www.oostende.be/afstandstolk) aangeven dat hij een beroep wenst te doen op een afstandstolk. De stadsdiensten boeken dit in bij CAB. In principe kan dit elke voormiddag. Er moet steeds minimum één dag op voorhand gereserveerd worden. CAB voorziet op het gevraagde moment een tolk. Deze neemt plaats in een speciaal daartoe ingerichte ruimte die voldoet aan de hoogste eisen voor beeld- en geluidskwaliteit. Wanneer er vanuit de dienst Burgerzaken wordt ingebeld, neemt de tolk op en kunnen alle partijen elkaar zien en communiceren met elkaar. Via het beeldscherm wordt het gesprek tussen de horende en dove persoon door de tolk vertaald van gesproken Nederlands naar Vlaamse gebarentaal en omgekeerd.

In het onderstaande filmpje kun je in gebarentaal zien hoe het werkt.

Dit unieke Oostendse project in samenwerking met CAB Afstandstolken zal na 6 maanden worden geëvalueerd. Daarna wordt de uitrol naar andere steden en gemeenten overwogen zodat ook daar verder werk kan worden gemaakt van toegankelijkheid.

Gepubliceerd op dinsdag 30 april 2019 17.00 u.