Bond van Leerlingen, Oud-Leerlingen en Vrienden van het Koninklijk Technisch Atheneum I - Stio