Vrienden van het Westerkwartier

Aan te vullen

Adres

Elisabethlaan 229/1.02 , 8400 Oostende
Tel./GSM
0486 39 34 08
vriendenvanhetwesterkwartier@gmail.com

Voorzitter

Tom Germonpré

Verenigingstraat 120 , 8400 Oostende

Secretaris

Heidi Leyne

Gelukkige Haardstraat 13 , 8400 Oostende