Heraanleg Wagenstraat

Hoofdthemas

Blijf op de hoogte!

Wil je updates ontvangen in je mailbox over deze werkzaamheden? Schrijf je hier in!


Update 29 februari 2024

De werkzaamheden aan het kruispunt van de Wagenstraat met de Torhoutsesteenweg zijn voltooid. De omleiding via de Leffingestraat – Frère Orbanstraat is daarom opgegeven. De Torhoutsesteenweg is nu weer open voor verkeer in beide richtingen.

Momenteel wordt er verder gewerkt aan de betegeling van het voetpad in de Wagenstraat.


Update 23 februari 2024

De werkzaamheden in de Wagenstraat vorderen goed. We geven je hieronder een update van de werkzaamheden.

Het kruispunt van de Wagenstraat met de Torhoutsesteenweg is ondertussen geasfalteerd.

Momenteel is de aannemer bezig met het betegelen van het fietspad in de Torhoutsesteenweg. Tijdens de week van 26 februari 2024 zal het kruispunt volledig afgewerkt zijn, waardoor gemotoriseerd verkeer weer mogelijk zal zijn in beide richtingen in de Torhoutsesteenweg. De omleiding in de Leffingestraat en de Frère-Orbanstraat zal dan worden opgeheven.

Aansluitend wordt het voetpad in de Wagenstraat verder betegeld. We verwachten dat het voetpad aan de straatkant met even huisnummers voltooid zal zijn in de week van 26 februari 2024.

Na de afwerking van het voetpad wordt gestart met de aanleg van de rijweg. De betegeling van de rijweg zou tegen eind maart moeten afgewerkt zijn.

De werken in de Wagenstraat zullen naar verwachting eind maart klaar zijn, afhankelijk van de planning en gunstige weersomstandigheden.


Update 26 januari 2024

De werken in de Wagenstraat zijn volop aan de gang. We geven je hieronder een stand van zaken van de werken.

Alle rioolaansluitingen zijn succesvol afgewerkt en ook de fundering is geplaatst. Op dit moment is de aannemer bezig met de betegeling van de voetpaden. Eerst komt de zijde van de oneven huisnummers aan bod. In de week van 19 februari 2024 verwachten we de voltooiing van de voetpaden aan beide zijden, uiteraard afhankelijk van gunstige weersomstandigheden. Daarna volgt de betegeling van de rijweg.

Vanaf maandag 29 januari 2024 zal de aannemer starten met het opbreken van het voetpad en het fietspad ter hoogte van het kruispunt van de Wagenstraat met de Torhoutsesteenweg. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, wordt één rijstrook van de Torhoutsesteenweg afgesloten richting centrum voor gemotoriseerd verkeer. Deze afsluiting geldt vanaf het kruispunt Torhoutsesteenweg met de Leffingestraat tot aan het kruispunt van de Hennepstraat met de Torhoutsesteenweg.

Voor verkeer dat vanuit het centrum komt, geldt éénnrichtingsverkeer tot het kruispunt Leffingestraat met de Torhoutsesteenweg. In de Steenbakkerstraat is het verplicht om te volgen richting de verkeerslichten van het kruispunt Torhoutsesteenweg met de Leffingestraat. Voor fietsers en voetgangers blijft de doorgang gegarandeerd richting het centrum, met een veilige passage ter hoogte van de Wagenstraat. De werkzaamheden aan het kruispunt zullen naar verwachting eindigen op 29 februari 2024.

Het verkeer naar het centrum wordt omgeleid via de Leffingestraat en de Frère-Orbanstraat.

Bekijk hier een plannetje van de omleiding.

De situatie wordt ter plaats duidelijk gesignaleerd.


Update 8 december 2023

Installatie hoofdriolering is voltooid
De werken in de Wagenstraat zijn volop bezig. De hoofdriolering werd geplaatst en momenteel werkt de aannemer aan de rioolaansluitingen voor huizen aan de even zijde van de straat. Daarna sluit de aannemer de huizen aan de oneven zijde aan op de nieuwe hoofdriolering.

De woningen blijven toegankelijk, maar omwonenden kunnen tijdelijk hinder ondervinden. De aannemer probeert die hinder tot een minimum te beperken. Volgens de planning zullen alle rioolaansluitingen vóór de kerstvakantie zijn voltooid.

Onderfundering van steenslag
Na de aansluitingen wordt de Wagenstraat voorzien van een onderfundering van steenslag. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt deze fase ook voor de kerstvakantie voltooid. De Wagenstraat blijft in deze fase afgesloten voor verkeer.


Update 10 november 2023

Start werken uitgesteld door slecht weer

Zoals je wellicht hebt gemerkt, zijn de werken voor de heraanleg van de Wagenstraat deze week niet van start gegaan. De slechte weersomstandigheden zijn de spelbreker.

Zodra het weer het toelaat, zal de aannemer de werken opstarten in de loop van volgende week. Hou deze pagina in de gaten voor verdere updates.


Update 23 oktober 2023

WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN

De aannemer start op 6 november 2023 met de voorbereidingen voor de rioleringswerken. Het einde van de werken is voorzien in maart 2024. De opgegeven planning is steeds onder voorbehoud van een vlot verloop van de werken en gunstige weersomstandigheden. Het is dus mogelijk dat de planning kan wijzigen tijdens de uitvoering van de werken.

  • 6 november 2023: plaatsing filters om grondwater weg te pompen (voorbereiding effectieve rioleringswerken)
  • Half november 2023 - kerstverlof 2023: rioleringswerken.
  • 8 januari 2024 - maart 2024: funderings- en betegelingswerken

BEREIKBAARHEID - MINDERHINDERKAART

Tijdens de werken zal er geen verkeer meer mogelijk zijn in de Wagenstraat. Garages zullen niet bereikbaar zijn. Alle woningen blijven te voet wel altijd toegankelijk.

Bewoners van de Wagenstraat met een wagen kunnen een minderhinder-kaart aanvragen. Daarmee kunnen ze gratis parkeren op het openbaar domein van stad Oostende tijdens de duur van de werkzaamheden. Dat kan zowel in betalende zones als op bewonersparkeerplaatsen in niet betalende zones. Deze minderhinderkaart kunt u aanvragen bij het Parkeerloket.

Mobil-O / Parkeerloket
Gistelsesteenweg 1C
8400 Oostende
T 0484 61 29 61
parkeerloket@ag-oostende.be
www.oostende.be/parkeerloket

Openingstijden:
- maandag van 14.00 – 17.00 uur
- dinsdag van 8.30 – 12.30 uur
- woensdag van 8.30 – 12.30 uur
- donderdag van 14.00 – 19.00 uur
- vrijdag van 8.30 – 12.30 uur

Welke documenten heb je nodig voor de aanvraag?

  • Inschrijvingsbewijs van het voertuig op naam van de aanvrager (voor een bedrijfswagen moet u een werkgeversattest voorleggen)
  • Uw identiteitskaart
  • Eigendomsbewijs of huurovereenkomst van de woning en/of garage

HUISVUILOPHALING

Plaats huisafval-, pmd-zakken en karton tijdens de werkzaamheden op de verzamelpunten op de dichtstbijzijnde bereikbare straathoek.

GEVELTUINTJES

Om de integratie van groen in de wijk te stimuleren, kunt u gratis een aanvraag indienen voor een geveltuintje. Het aanvraagformulier vindt u op www.oostende.be/geveltuintjes of aan de Stadsbalie in het Stadhuis.


Update 18 oktober 2023

Op maandag 17 oktober 2023 vond een bewonersvergadering plaats over de heraanleg van de Wagenstraat. Je kan de presentatie hier nog eens nalezen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.