Heraanleg Wagenstraat

Hoofdthemas

Blijf op de hoogte!

Wil je updates ontvangen in je mailbox over deze werkzaamheden? Schrijf je hier in!


Update 10 november 2023

Start werken uitgesteld door slecht weer

Zoals u wellicht hebt gemerkt, zijn de werken voor de heraanleg van de Wagenstraat deze week niet van start gegaan. De slechte weersomstandigheden zijn de spelbreker.

Zodra het weer het toelaat, zal de aannemer de werken opstarten in de loop van volgende week. Hou deze pagina in de gaten voor verdere updates.


Update 23 oktober 2023

WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN

De aannemer start op 6 november 2023 met de voorbereidingen voor de rioleringswerken. Het einde van de werken is voorzien in maart 2024. De opgegeven planning is steeds onder voorbehoud van een vlot verloop van de werken en gunstige weersomstandigheden. Het is dus mogelijk dat de planning kan wijzigen tijdens de uitvoering van de werken.

  • 6 november 2023: plaatsing filters om grondwater weg te pompen (voorbereiding effectieve rioleringswerken)
  • Half november 2023 - kerstverlof 2023: rioleringswerken.
  • 8 januari 2024 - maart 2024: funderings- en betegelingswerken

BEREIKBAARHEID - MINDERHINDERKAART

Tijdens de werken zal er geen verkeer meer mogelijk zijn in de Wagenstraat. Garages zullen niet bereikbaar zijn. Alle woningen blijven te voet wel altijd toegankelijk.

Bewoners van de Wagenstraat met een wagen kunnen een minderhinder-kaart aanvragen. Daarmee kunnen ze gratis parkeren op het openbaar domein van stad Oostende tijdens de duur van de werkzaamheden. Dat kan zowel in betalende zones als op bewonersparkeerplaatsen in niet betalende zones. Deze minderhinderkaart kunt u aanvragen bij het Parkeerloket.

Mobil-O / Parkeerloket
Gistelsesteenweg 1C
8400 Oostende
T 0484 61 29 61
parkeerloket@ag-oostende.be
www.oostende.be/parkeerloket

Openingstijden:
- maandag van 14.00 – 17.00 uur
- dinsdag van 8.30 – 12.30 uur
- woensdag van 8.30 – 12.30 uur
- donderdag van 14.00 – 19.00 uur
- vrijdag van 8.30 – 12.30 uur

Welke documenten heb je nodig voor de aanvraag?

  • Inschrijvingsbewijs van het voertuig op naam van de aanvrager (voor een bedrijfswagen moet u een werkgeversattest voorleggen)
  • Uw identiteitskaart
  • Eigendomsbewijs of huurovereenkomst van de woning en/of garage

HUISVUILOPHALING

Plaats huisafval-, pmd-zakken en karton tijdens de werkzaamheden op de verzamelpunten op de dichtstbijzijnde bereikbare straathoek.

GEVELTUINTJES

Om de integratie van groen in de wijk te stimuleren, kunt u gratis een aanvraag indienen voor een geveltuintje. Het aanvraagformulier vindt u op www.oostende.be/geveltuintjes of aan de Stadsbalie in het Stadhuis.


Update 18 oktober 2023

Op maandag 17 oktober 2023 vond een bewonersvergadering plaats over de heraanleg van de Wagenstraat. Je kan de presentatie hier nog eens nalezen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.