Wanneer is een vergunning noodzakelijk?

Hoofdthemas

In de volgende gevallen moet een organisator bij de Stad een aanvraag indienen: