Wanneer is een vergunning noodzakelijk?

Hoofdthemas

In de volgende gevallen moet een organisator bij de Stad een aanvraag indienen:

  • evenementen op openbaar domein
  • openbare evenementen op privaat domein (meer dan 200 personen)
  • evenementen die mogelijk lawaaihinder veroorzaken
  • fuiven
  • straatanimatie
  • parkeerverbod n.a.v. een evenement
  • als er twijfel is of het evenement onder een bovenstaande categorie valt.