Warmtenet Oostende verdubbelt capaciteit

Oostende neemt 5 km extra warmtenet officieel in dienst en verdubbelt zo haar levering van duurzame warmte. Hierdoor kunnen meer Oostendenaars hun aardgas en stookolie vervangen door goedkopere, lokale en duurzame restwarmte.

Warmtenet Oostende is een project van burgercoöperatie Beauvent. Sinds 2019 levert het warmtenet duurzame restwarmte aan bedrijven, publieke gebouwen en collectieve woningen. De warmte is afkomstig van de lokale afvalenergiecentrale van IVOO (Intergemeentelijke Vereniging voor het Afvalbeheer Van Oostende en Ommeland). De warmte die voorheen via de schouw verloren ging, wordt nu aangewend om water te verwarmen. Op die manier stappen de klanten af van fossiele brandstoffen en realiseren ze een CO2-reductie van 95%.

Naar de binnenstad!

In september 2020 startte Beauvent met de bouw van 5 km nieuwe warmtenetleidingen, een investering van 6 miljoen euro. De Vlaamse overheid ondersteunt deze uitbreiding met 1 miljoen euro. Het nieuwe tracé loopt van AZ Damiaan via de wijk Hazegras naar AZ St-Jan campus Serruys. Zo bereikt Warmtenet Oostende de binnenstad en sluiten 8 nieuwe gebouwen aan. Hierdoor kunnen ook particulieren genieten van deze duurzame warmte. Eind vorig jaar werden de werken afgerond. Bij opstart stroomt er door de nieuwe warmtenetleidingen 10 GWh warmte per jaar. Daarmee verdubbelt de totale warmtelevering van Warmtenet Oostende tot 20 GWh.

Warmte dóór en vóór burgers

De investering wordt mee gefinancierd door Oostendse burgers die coöperant zijn. Nieuwe klanten van deze uitbreiding zijn het ziekenhuis AZ St-Jan campus Serruys en verschillende grote appartementsgebouwen. Zowel bestaande residenties (Mast, Ra, Boekanier,…) als nieuwe ontwikkelingen (Sky District en HaZee) worden aangesloten. Door deze uitbreiding levert het warmtenet op termijn restwarmte aan bijna 1000 burgers. Op die manier is Warmtenet Oostende nu een écht warmtenet dóór en vóór burgers.

Toekomst

Eind 2022 sluiten ook het Stadhuis, de marinekazerne Bootsman Jonsen en de eerste gebouwen op Oosteroever aan op het warmtenet. In de komende jaren wordt Warmtenet Oostende verder uitgebreid. Op die manier gaat Oostende stap voor stap van het gas af!

Gepubliceerd op vrijdag 1 juli 2022 16.25 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.