Wat doet de stad?

Hoofdthemas

Stad Oostende wil openbare plaatsen zoveel mogelijk ontharden. Hier lees je wat de Stad al doet om haar steentje bij te dragen (of eerder weg te nemen).

Vergroening Lijnbaanstraat

In de Lijnbaanstraat creëerde de Stad een groene oase waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Bovendien zorgt meer groen voor meer afkoeling in het centrum van Oostende. In de Lijnbaanstraat staan vijf verhoogde groeneilanden met gras, prairieplanten, bomen en struiken. Mede op vraag van de buurtbewoners koos Stad Oostende voor een bloemrijk en een heel gevarieerd ontwerp.

Project Cool Towns

Cool Towns is een samenwerking tussen 13 Europese partners en richt zich op het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering. Het project probeert een antwoord te vinden op het voorkomen of beperken van hittestress in de binnenstad.

Cityriver Oosteroever

De Cityriver aan de Oosteroever is zo aangelegd dat er een brede centrale goot ontstaat, die alle regenwater zal opvangen. De traditionele rioolroosters verdwijnen daardoor uit het straatbeeld. Er ontstaat een stadsrivier die aanzwelt bij regen en zijn oorspronkelijke stroombreedte terug aanneemt na elke regenbui. Deze Cityriver heeft ook veel meer bergingscapaciteit en kan intense regenbuiten veel beter opvangen dan een klassiek ondergronds rioolstelsel.

Daniel Verleyepark krijgt eco-wadi

In het Daniel Verleyepark in de Vuurtorenwijk starten binnenkort werken voor de aanleg van een bio-diverse wadi. De wadi is veel ecologischer en zal de kunstmatige rivier vervangen. Met wadi zetten we in op duurzaam waterbeheer. Dankzij een speelheuvel en speeloever wordt park wordt ook nog kindvriendelijker.

Het Verleyepark zoals het er op vandaag uitziet.

Het Verleyepark zoals het er zal uitzien.

Minder maaien

In aantal zones in Oostende wordt met een duidelijk doel gemaaid. Door minder te maaien wordt dit grasveld heel wat bloem- en soortenrijker dan een gewoon intensief gemaaid gazon. Gelokt door bloemen zetten hommels, graafwespen, bijen… koers naar deze weide. Vaak ontstaat er een echte vlinderweide. Een rijk insectenleven trekt dan weer amfibieën en vogels aan. Variatie troef!

Vraag een geveltuintje aan

De Stad staat volledig achter geveltuintjes! Een geveltuintje is een smalle strook in het trottoir tegen de gevel (rooilijn), op het openbaar domein, waarbij de bewoner zelf instaat voor de groenaanleg en het onderhoud. Je kunt digitaal een aanvraag doen voor een geveltuintje. Uiteraard kan de Stad je hierbij steeds bijstaan met professioneel advies!

Groene tuinafsluitingen

De Stad besliste om voortaan enkel nog te opteren voor natuurlijke tuinafsluitingen die grenzen aan het openbaar domein. Door de keuze voor levend groen vergroten we de beeldkwaliteit van de straat. Meer groen maakt de straat aangenamer en zorgt voor rust. Het vervangen van schuttingen door levend groen vergroot bovendien de klimaatbestendigheid van de stad.