Wat doet de stad?

Hoofdthemas

Stad Oostende wil openbare plaatsen zoveel mogelijk ontharden. Hier lees je wat de Stad al doet om haar steentje bij te dragen (of eerder weg te nemen).

Vergroening Lijnbaanstraat

In de Lijnbaanstraat creëerde de Stad een groene oase waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Bovendien zorgt meer groen voor meer afkoeling in het centrum van Oostende. In de Lijnbaanstraat staan vijf verhoogde groeneilanden met gras, prairieplanten, bomen en struiken. Mede op vraag van de buurtbewoners koos Stad Oostende voor een bloemrijk en een heel gevarieerd ontwerp.

Project Cool Towns

Cool Towns is een samenwerking tussen 13 Europese partners en richt zich op het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering. Het project probeert een antwoord te vinden op het voorkomen of beperken van hittestress in de binnenstad.

Cityriver Oosteroever

De Cityriver aan de Oosteroever is zo aangelegd dat er een brede centrale goot ontstaat, die alle regenwater zal opvangen. De traditionele rioolroosters verdwijnen daardoor uit het straatbeeld. Er ontstaat een stadsrivier die aanzwelt bij regen en zijn oorspronkelijke stroombreedte terug aanneemt na elke regenbui. Deze Cityriver heeft ook veel meer bergingscapaciteit en kan intense regenbuiten veel beter opvangen dan een klassiek ondergronds rioolstelsel.

Eco-wadi in het Daniel Verleyepark

In het Daniel Verleyepark in de Vuurtorenwijk werd recent een bio-diverse wadi aangelegd. De wadi is veel ecologischer en vervangt de kunstmatige rivier. Met wadi zetten we in op duurzaam waterbeheer. Dankzij een speelheuvel en speeloever is het park bovendien ook nog kindvriendelijker geworden.

Het Verleyepark zoals het er vroeger uitzag.

Het Verleyepark met eco-wadi.

Vogelmarkt

Ook op de Vogelmarkt werd een gedeelte onthard.

3x3 basketveldje wijk Konterdam 

In de wijk Konterdam (aan de Sint-Jorisstraat, Sint-Annastraat en Sint-Lodewijkstraat) werd een verouderd basketbalplein omgevormd tot een nieuw 3x3 basketbalplein. Met de vernieuwing werd bovendien ook meer dan 200 m² verharding verwijderd en vervangen door een grotere groenzone, die ook door de kinderen in de buurt kan gebruikt worden om te spelen.

Hoek Nijverheidstraat – Steenbakkersstraat – Karel van de Woestijnestraat

Stationsplein

  • Omgevingswerken Station: 4.000 m² ontharding aan de Brandariskaai
  • Nieuw Stationsplein: 345 m² ontharding

Hendrik Baelskaai

In de vernieuwde Hendrik Baelskaai werd 1.050 m² onthard van de 20.000 m², dat is 5% van de totaaloppervlakte 5%.

De Hendrik Baelskaai veranderde deels van bestemming. Er is nu ook circulatieverkeer en een woonzone. Voor een leefbare wijk zijn meer groen en bomen een absolute must!

Maria-Hendrikapark

Bij de heraanleg van het Maria-Hendrikapark werd het park verkeersvrij gemaakt met een ontharding van maar liefst 1.4 hectare en 14.000 m²! De brede straten werden smaller gemaakt en sommige stukken werden in het geheel uitgebroken en bebost.

Vergroten vakken rond bestaande bomen

In de Rogierlaan werd 220 m² onthard door de installatie van beplantingsvakken rond bestaande bomen. Het vergroten van boomvakken is niet enkel een win voor onze waterhuishouding, het zorgt ook voor een mooiere, meer leefbare straat waarvan ook de bomen mee profiteren. Hoe meer ruimte een boom heeft om te wortelen, hoe gezonder de boom.

Nieuwe beplantingsvakken met bomen

  • Wapenplein: 60 m² ontharding met aanplanting van 3 platanen
  • Rotonde Visserkaai - Montogmmerykaai: 109 m² ontharding 

Heraanleg nieuwe straten

Heraanleg Nieuwpoortsesteenweg tussen Elisabethlaan en Petit Paris: 835 m² ontharding

Minder maaien

In aantal zones in Oostende wordt met een duidelijk doel gemaaid. Door minder te maaien wordt dit grasveld heel wat bloem- en soortenrijker dan een gewoon intensief gemaaid gazon. Gelokt door bloemen zetten hommels, graafwespen, bijen… koers naar deze weide. Vaak ontstaat er een echte vlinderweide. Een rijk insectenleven trekt dan weer amfibieën en vogels aan. Variatie troef!

Vraag een geveltuintje aan

De Stad staat volledig achter geveltuintjes! Een geveltuintje is een smalle strook in het trottoir tegen de gevel (rooilijn), op het openbaar domein, waarbij de bewoner zelf instaat voor de groenaanleg en het onderhoud. Je kunt digitaal een aanvraag doen voor een geveltuintje. Uiteraard kan de Stad je hierbij steeds bijstaan met professioneel advies!

Groene tuinafsluitingen

De Stad besliste om voortaan enkel nog te opteren voor natuurlijke tuinafsluitingen die grenzen aan het openbaar domein. Door de keuze voor levend groen vergroten we de beeldkwaliteit van de straat. Meer groen maakt de straat aangenamer en zorgt voor rust. Het vervangen van schuttingen door levend groen vergroot bovendien de klimaatbestendigheid van de stad.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.