Wat is Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)?

De Vlaamse overheid wil een samenhangend aanbod aan buitenschoolse opvang en vrijetijdsactiviteiten voor alle kinderen en gezinnen.

Dat wil zeggen dat lokale partners (Buitenschoolse Kinderopvang, Onderwijs, Vrije Tijd, Welzijn,…) zo goed mogelijk samenwerken. Stad Oostende ziet deze nieuwe regelgeving als een buitengewone kans om er mee voor te zorgen dat het aanbod aan opvang en vrijetijdsactiviteiten beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

De stad zoekt verbinding over de domeinen heen en plaatst de kinderen centraal. Wat hebben de kinderen in Oostende nodig en hoe kunnen wij door samen te werken, aan hun noden voldoen?