Wat is een gemeentelijk RUP?

Hoofdthemas

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt, in geval van een gemeentelijk RUP is de gemeente de plannende overheid. RUP’s kunnen de onderliggende plannen zoals gewestplannen, gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg etc. geheel of gedeeltelijk vervangen. Voor alle percelen binnen de begrenzing van het RUP wordt zo duidelijk wat wel en niet kan. Op basis van het RUP zullen, eens het RUP is goedgekeurd, omgevingsvergunningen beoordeeld worden. Dit plan zal dus bepalen binnen welke randvoorwaarden vergunningen beoordeeld/afgeleverd kunnen worden.

Alvorens een RUP definitief wordt vastgelegd moeten enkele fasen doorlopen worden:

  1. Opmaak startnota en procesnota
  2. Raadpleging publiek en adviesvraag
  3. Opmaak scopingnota
  4. Opmaak voorontwerp-RUP en ontwerp effectrapporten
  5. Voorlopige Vaststelling ontwerp-RUP
  6. Openbaar onderzoek
  7. Definitieve vaststelling RUP

Meer informatie over ruimtelijke uitvoeringsplannen vind je hier: Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.