Wat is een stedenband

Hoofdthemas

De Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) omschrijft een stedenband als “een officieel en politiek-maatschappelijk gedragen samenwerkingsakkoord tussen twee lokale besturen waarbij de wederzijdse opbouw van bestuurlijke capaciteit en de versterking van plaatselijke democratiseringsprocessen centraal staan”.

De stedenband tussen Oostende en Banjul werd opgestart in december 2003. De stedenband tussen de twee maritieme steden is een relatie van samenwerking die wordt gekenmerkt door een aantal principes en waarden. Gelijkheid, respect, internationale solidariteit, wederkerigheid, transparantie en realisme zijn hierbij richtinggevend.

Er werd reeds samengewerkt op het vlak van versterking van het stadsbestuur in Banjul (informatietechnologie, afval), onderwijs, gezondheidszorg, culturele uitwisseling en milieu. Sinds december 2019 werd het Europees project ‘City link Ostend-Banjul, partnership for sustainable cities’ (Future Proof Banjul) opgestart. Het project focust op heel diverse domeinen. Voor meer info omtrent dit project, klik hier.