Wat staat er in een renovatiemasterplan?

Zo'n renovatiemasterplan bestaat uit drie delen:

  • een analyse van de staat van je gebouw (conditiestaatmeting).
  • een meerjarenonderhoudsplan neemt de vervangingsinvesteringen en de wettelijke verplichte investeringen op voor een periode van 20 jaar.
  • Minstens één duurzaam renovatiescenario om je gebouw energiezuinig te maken richting 2050

De conditiestaatmeting is op basis van de visuele inspectie door het aangestelde studiebureau. Zij raadplegen daarvoor ook de plannen van het gebouw.

Een meerjarenonderhoudsplan geeft inzicht in de kosten opdat het gebouw zou voldoen aan de wettelijke eisen (bv brandveiligheid, toegankelijkheid, asbest, …) en voor het noodzakelijk onderhoud van het gebouw op de korte, middellange en lange termijn. Het geeft de VME de mogelijkheid om de onderhoudskosten te beheersen en herstellings- of vervangingsmaatregelen zorgvuldig te plannen in de tijd.

Het duurzaam renovatiescenario geeft aan welke werken nodig zijn om het gebouw te renoveren richting 2050 (EPC A label of E60). Dit heeft niet alleen als gevolg dat het wooncomfort wordt verbeterd, maar het verlengt ook de levensduur van appartementsgebouwen, terwijl energie- en onderhoudskosten omlaag gaan. Een investering in jullie appartementsgebouw zal de verkoopwaarde doen stijgen.

Zo biedt het renovatiemasterplan een houvast voor de toekomst. Het renovatiemasterplan geeft jullie als VME een goed zicht op de werken die noodzakelijk zijn om jullie gebouw in stand te houden, maar ook om te verbeteren naar comfort en energie om zo een meerwaarde te creëren.

Het renovatiemasterplan geeft ook een ideale volgorde van de werken in de tijd (= volgorde van belangrijkheid) aan en bevat een raming van de kostprijs van de werken. Zo weet jullie meteen waar jullie aan toe zijn.

Met het renovatiemasterplan heeft ook de syndicus een roadmap voor onderhoud, renovatiewerken, … Op deze manier kan hij jullie ook gerichter financieel advies geven.
 

IK HEB INTERESSE IN DE OPMAAK VAN EEN RENOVATIEMASTERPLAN VOOR MIJN APPARTEMENTSGEBOUW

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.