Waterleidingen Nieuwpoortsesteenweg tussen Raversijde en grens Middelkerke worden vernieuwd

Begin oktober starten werkzaamheden in opdracht van Farys in de Nieuwpoortsesteenweg vanaf Raversijde tot aan de grens met Middelkerke. De werkzaamheden omvatten de vernieuwing van de waterleidingen aan de zijde van de even huisnummers en worden uitgevoerd door aannemer Vansteenkiste.

Begin oktober wordt gestart met heraanleg van de waterleidingen in de Nieuwpoortsesteenweg vanaf Raversijde tot aan de grens met Middelkerke.

Om alles vlot en veilig te laten verlopen, wordt er gewerkt met tijdelijke verkeerslichten. Het verkeer zal afwisselend door kunnen op één rijvak.
Ook het verkeer t.h.v. de rotonde Middelkerke wordt geregeld via tijdelijke verkeerslichten. Fietsers worden omgeleid langs de Duinenweg.

De timing ziet er als volgt uit:

  • Begin oktober 2019: start van de werken.
  • Half november 2019: voltooiing aanleg hoofdleiding en start heraanleg huisaansluitingen (slechts plaatselijk putten maken ter hoogte van de woningen)
  • Eind december 2019: einde van de werkzaamheden

Garages en opritten zullen zoveel mogelijk toegankelijk blijven, maar tijdens het uitvoeren van de werken, is het onvermijdelijk dat de oprit even niet toegankelijk zal zijn. De bewoners worden tijdig door de aannemer verwittigd.

Bewoners kunnen terecht bij de firma Streeteo by Indigo (Hendrik Serruys-laan 38, T 059 80 69 59) voor een gratis minderhinderkaart. Daarmee kunt u gratis parkeren in alle betalende zones op het openbaar domein van de Stad Oostende, tijdens de duur van de werkzaamheden. Bij de aanvraag moet identiteitskaart + een afschrift van de volgende documenten worden gevoegd: inschrijvingsbewijs van het voertuig op naam van de aanvrager én eigendomsbewijs of huurovereenkomst van de woning en/of garage.
Met een minderhinderkaart is het ook toegestaan om te parkeren op bewonersparkeerplaatsen.

De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.

Meer info bij de directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1, T 059 25 87 08 of openbaardomein@oostende.be

Gepubliceerd op vrijdag 6 september 2019 0.00 u.