Waterscan

Wat is een waterscan?

Heb je een hoge factuur van het drinkwater ontvangen? Vermoed je een lek? Misschien laat je dan best eens een waterscan uitvoeren. Bij een waterscan komt iemand van eos bij jou langs. Samen bekijken jullie of je water kan besparen en krijg je nuttige tips. Hij gaat samen met jou rond in de woning om de toestellen die water verbruiken, na te kijken. Ook de leidingen in je woning worden gecontroleerd.
 
 

Hoeveel kost een waterscan?

Een waterscan kost €115 (excl. btw).Ben je een beschermde afnemer? Dan is de waterscan gratis.
Je bent beschermde afnemer als je recht hebt op:
  •  een leefloon of een tegemoetkoming van het OCMW
  •  een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of een inkomensgarantie ouderen
  •  een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met een handicap
  •  een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming voor mensen met een handicap
  •  een tegemoetkoming voor hulp van derden
  •  of als je kind een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 procent heeft.