Webinars Armoedebeleidsplan 2020-2025

Hoofdthemas

Eind vorig jaar lanceerde het Oostendse stadsbestuur het Armoedebeleidsplan waarmee de Stad en verschillende partnerorganisaties samen stadsbreed inzetten op de strijd tegen de armoede in onze stad.

Een jaar later brengen we een eerste stand van zaken.

Door corona kan dit niet tijdens een trefdag van het Welzijn & Armoede Platform. Daarom bieden we de komende maanden zes webinars aan waarin telkens een van de vijf hefbomen aan bod komt; tijdens een zesde webinar focussen we op de overkoepelende acties uit het Armoedebeleidsplan. Noteer alvast de data voor deze online-infosessies in je agenda!

  • Donderdag 10 december: hefboom “Toegankelijke gezondheidszorg voor elke Oostendenaar”.
  • Donderdag 21 januari 2021: hefboom “Een gekwalificeerde uitstroom uit het secundair onderwijs voor elke Oostendse jongere”.
  • Donderdag 11 februari 2021: overkoepelende acties (geïntegreerd breed onthaal, structurele dialoog met verenigingen waar armen het woord nemen, lokaal gezinsbeleid, signalenbeleid, armoedetoets).
  • Donderdag 25 februari 2021: hefboom “Kwaliteitsvol & betaalbaar wonen voor elke Oostendenaar”.
  • Donderdag 18 maart 2021: hefboom “Een stabiele job voor elke Oostendenaar”.
  • Donderdag 25 maart 2021: hefboom “Een menswaardig inkomen voor elke Oostendenaar”.

Elke sessie start om 12.00 uur en duurt uiterlijk tot 13.30 uur.

De opbouw verloopt telkens volgens eenzelfde stramien:

  • Verwelkoming door de heer Bart Tommelein, burgemeester, en door mevrouw Natacha Waldmann, schepen voor Welzijn, Zorg en Onderwijs.
  • Toelichting omtrent de stand van zaken voor de acties uit de betreffende hefboom.
  • Vraag & antwoord.

De deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. (Uitnodigingen volgen in de WAP nieuwsbrieven.)

Na inschrijving ontvangt elke deelnemer een uitnodiging voor de online-infosessie.

De presentaties komen achteraf op deze pagina, zodat geïnteresseerden die achteraf nog kunnen raadplegen.