Voor het plaatsen van wegwijzers, maximaal 10 per aanvraag, is een voorafgaande vergunning vereist.
De wegwijzers mogen maximaal 1,20 meter x 0,30 meter meten en er mag geen reclame op worden aangebracht.
De wegwijzers mogen worden geplaatst op een eigen voet of aan bestaande richtingssignalisaties, maar niet aan palen van de openbare verlichting, noch aan verkeerslichten.
Ze mogen geen schade veroorzaken aan het openbaar domein, geen hinder veroorzaken voor de weggebruikers en niet dezelfde kleur hebben als gewone richtingsignalisatie.
De wegwijzers mogen slechts 3 dagen voor de aanvang van de manifestatie worden geplaatst en moeten binnen de 2 dagen na de afloop ervan weer worden verwijderd.

De aanvraag mag worden gestuurd naar vergunningen@oostende.be en moet volgende gegevens bevatten:

  • gegevens van de aanvrager (adres, ondernemingsnummer)
  • wat?/waarom?
  • lengte, breedte, hoogte wegwijzers
  • liggingsplan (aanduiden op een stratenplan/liggingsplan waar precies u het bord wenst te plaatsen).
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.