Werken in het Stedelijk Onderwijs: praktische info

Hoofdthemas

Het Stedelijk Onderwijs Oostende

Er zijn twee onderwijsinstellingen waarvoor de stad Oostende het schoolbestuur is; ze behoren tot het Deeltijds Kunstonderwijs.

Opleidingen in diverse beeldende kunstrichtingen worden verstrekt in de Kunstacademie aan Zee (Dr. Verhaeghestraat 7). Voor opleidingen muziek en woord kan je terecht in het Conservatorium aan Zee (Romestraat 36).

Tijdelijke aanstellingen in het Stedelijk Onderwijs Oostende

Jaarlijks zijn er tijdelijke betrekkingen te begeven in wervingsambten in het Stedelijk onderwijs. Deze vorm van tewerkstelling is strikt geregeld door het ‘Decreet Rechtspositie’ (DRP) en is onderhevig aan diverse reglementaire bepalingen. Omdat kandidaten aan een aantal voorwaarden moeten voldoen (bijvoorbeeld beschikken over een gepast diploma, tijdig solliciteren, …), zal bij het solliciteren voor een tijdelijke aanstelling heel wat informatie worden opgevraagd. Tijdelijke aanstellingen kunnen na enkele jaren tot een vaste benoeming leiden en later tot de mogelijkheid om een bevorderingsambt of een leidinggevende functie uit te oefenen.


Uw profiel

  • bij indiensttreding bent u in het bezit van een bekwaamheidsbewijs dat door de wetgever voor dat ambt bepaald is;
  • u bent artistiek onderlegd in de vakspecialiteit die u opgeeft;
  • u wil graag uw artistieke competenties delen met anderen, en leerlingen de daaraan de gekoppelde vaardigheden bijbrengen;
  • u bent enthousiast en communicatief;
  • u bezit een ruime maatschappelijke belangstelling en treedt nieuwe uitdagingen binnen het deeltijds kunstonderwijs die voortkomen uit het ontwikkelingsproces van de leerlingen of uit vakgebonden evoluties, met interesse tegemoet;
  • u ondersteunt de doelstellingen van het onderwijs van de stad Oostende zoals verwoord in het (artistiek) pedagogisch project.

Elektronisch solliciteren

Digitaal solliciteren 

Met enige voorbereiding vraagt dit slechts een tiental minuten tijd. Houd uw rijksregisternummer en/of stamboeknummer, diploma('s), cv, ... bij de hand. 
Gelieve zo volledig en precies mogelijk alle velden in te vullen. Vooral de informatie omtrent bekwaamheid, specialiteit en ervaring bepaalt of u in aanmerking komt.
Onvolledige of verkeerde informatie kan er toe leiden dat u niet in aanmerking komt.

Ook als laatstejaarsstudent kan u een sollicitatie invoeren. In de aanvullende opmerking op het sollicitatieformulier noteert u dat u nog niet gediplomeerd bent.

Geef wijzigingen in uw gegevens zo snel mogelijk via e-mail door aan de dienst onderwijs (onderwijs@oostende.be).

Let wel: personeelsleden met een tijdelijke aanstelling bij het Stedelijk onderwijs moeten ook elektronisch solliciteren.


Opgelet!

Om geldig te solliciteren moeten de gegevens tussen 01 mei en uiterlijk op 14 juni volledig zijn ingevuld. Na deze datum (vanaf 15 juni) kunt u geen gegevens meer toevoegen of aanpassen in uw oorspronkelijke kandidatuur (wijzigingen kunnen wel nog doorgegeven worden via e-mail naar onderwijs@oostende.be).

Vanaf 15 juni kunt u nog een nieuwe kandidatuur voor het Stedelijk onderwijs ingeven, maar deze wordt beschouwd als een ‘spontane’ of ‘laattijdige sollicitatie’ en heeft bij de selectie uiteraard de laagste prioriteit. Als u nog vragen zou hebben, neem dan contact op met de dienst Onderwijs (Stadhuis – eerste verdieping – Vindictivelaan 1 te 8400 Oostende).

Elk schooljaar moet u uw sollicitatie opnieuw indienen.


 

Nuttige links i.v.m. het diploma