Werken in het Deeltijds Kunstonderwijs

Hoofdthemas

Het Deeltijds Kunstonderwijs Oostende

Er zijn twee onderwijsinstellingen waarvoor Stad Oostende het schoolbestuur is: ze behoren tot het Deeltijds Kunstonderwijs.

Opleidingen in diverse beeldende kunstrichtingen worden verstrekt in de Kunstacademie aan Zee (Dr. Verhaeghestraat 7).

Voor opleidingen muziek en woord kan je terecht in het Conservatorium aan Zee (Romestraat 36).

Tijdelijke aanstellingen in het Deeltijds Kunstonderwijs Oostende

Jaarlijks zijn er tijdelijke betrekkingen te begeven in wervingsambten in het Deeltijds Kunstonderwijs. Die vorm van tewerkstelling is strikt geregeld door het ‘Decreet Rechtspositie’ (DRP) en is onderhevig aan diverse reglementaire bepalingen. Omdat kandidaten aan een aantal voorwaarden moeten voldoen (bijvoorbeeld beschikken over een gepast diploma, tijdig solliciteren, …), zal bij het kandideren voor een tijdelijke aanstelling heel wat informatie worden opgevraagd. Tijdelijke aanstellingen kunnen tot een vaste benoeming leiden en later tot de mogelijkheid om een bevorderingsambt of een leidinggevende functie uit te oefenen.

Digitaal kandideren

Leraar beeldende en audiovisuele kunsten

Leraar muziek

Leraar woordkunst-drama

ICT-medewerker

Administratief medewerker

Met enige voorbereiding vraagt dit slechts een tiental minuten tijd. Hou je rijksregisternummer en/of stamboeknummer, diploma('s), cv, ... bij de hand. 
Gelieve zo volledig en precies mogelijk alle velden in te vullen. Vooral de informatie omtrent bekwaamheid, specialiteit en ervaring bepaalt of je in aanmerking komt.
Onvolledige of verkeerde informatie kan ertoe leiden dat je niet in aanmerking komt.

Ook als laatstejaarsstudent kan je een sollicitatie invoeren. In de aanvullende opmerking op het sollicitatieformulier noteer je vervolgens dat je nog student bent. 

Wijzigingen in jouw gegevens? Geef die zo snel mogelijk door via e-mail aan de dienst onderwijs (onderwijs@oostende.be).

Let wel: personeelsleden met een tijdelijke aanstelling bij het Deeltijds Kunstonderwijs moeten ook elektronisch solliciteren.

Opgelet!

Om geldig te kandideren, moeten de gegevens tussen 1 mei en uiterlijk op 14 juni volledig zijn ingevuld. Na die datum (vanaf 15 juni) kan je geen gegevens meer toevoegen of aanpassen in jouw oorspronkelijke kandidatuur (wijzigingen kunnen wel nog doorgegeven worden via e-mail naar onderwijs@oostende.be).

Vanaf 15 juni kun je nog een nieuwe kandidatuur voor het Deeltijds Kunstonderwijs ingeven, maar die wordt beschouwd als een ‘spontane’ of ‘laattijdige kandidering’ en heeft bij de selectie uiteraard de laagste prioriteit. Als je nog vragen zou hebben, neem dan gerust contact op met de dienst Onderwijs (T 059 25 89 69 - onderwijs@oostende.be).

Elk schooljaar moet je trouwens je kandidatuur opnieuw indienen.

Wanneer er een vacante betrekking is of er is een vervanging nodig, dan zullen we jou contacteren.


Nuttige links i.v.m. het diploma

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.