Werken in het Deeltijds Kunstonderwijs

Hoofdthemas

Het Deeltijds Kunstonderwijs Oostende

Er zijn twee onderwijsinstellingen waarvoor de stad Oostende het schoolbestuur is; ze behoren tot het Deeltijds Kunstonderwijs.

Opleidingen in diverse beeldende kunstrichtingen worden verstrekt in de Kunstacademie aan Zee (Dr. Verhaeghestraat 7).

Voor opleidingen muziek en woord kan je terecht in het Conservatorium aan Zee (Romestraat 36).

Tijdelijke aanstellingen in het Deeltijds Kunstonderwijs Oostende

Jaarlijks zijn er tijdelijke betrekkingen te begeven in wervingsambten in het Deeltijds Kunstonderwijs. Deze vorm van tewerkstelling is strikt geregeld door het ‘Decreet Rechtspositie’ (DRP) en is onderhevig aan diverse reglementaire bepalingen. Omdat kandidaten aan een aantal voorwaarden moeten voldoen (bijvoorbeeld beschikken over een gepast diploma, tijdig solliciteren, …), zal bij het kandideren voor een tijdelijke aanstelling heel wat informatie worden opgevraagd. Tijdelijke aanstellingen kunnen tot een vaste benoeming leiden en later tot de mogelijkheid om een bevorderingsambt of een leidinggevende functie uit te oefenen.

Digitaal kandideren

Leraar beeldende en audiovisuele kunsten

Leraar muziek

Leraar woordkunst-drama

ICT-medewerker

Administratief medewerker

Met enige voorbereiding vraagt dit slechts een tiental minuten tijd. Houd uw rijksregisternummer en/of stamboeknummer, diploma('s), cv, ... bij de hand. 
Gelieve zo volledig en precies mogelijk alle velden in te vullen. Vooral de informatie omtrent bekwaamheid, specialiteit en ervaring bepaalt of u in aanmerking komt.
Onvolledige of verkeerde informatie kan er toe leiden dat u niet in aanmerking komt.

Ook als laatstejaarsstudent kan u een sollicitatie invoeren. In de aanvullende opmerking op het sollicitatieformulier noteert u dat u nog niet gediplomeerd bent.

Geef wijzigingen in uw gegevens zo snel mogelijk via e-mail door aan de dienst onderwijs (onderwijs@oostende.be).

Let wel: personeelsleden met een tijdelijke aanstelling bij het Deeltijds Kunstonderwijs moeten ook elektronisch solliciteren.

Opgelet!

Om geldig te kandideren moeten de gegevens tussen 01 mei en uiterlijk op 14 juni volledig zijn ingevuld. Na deze datum (vanaf 15 juni) kunt u geen gegevens meer toevoegen of aanpassen in uw oorspronkelijke kandidatuur (wijzigingen kunnen wel nog doorgegeven worden via e-mail naar onderwijs@oostende.be).

Vanaf 15 juni kunt u nog een nieuwe kandidatuur voor het Deeltijds Kunstonderwijs ingeven, maar deze wordt beschouwd als een ‘spontane’ of ‘laattijdige kandidering’ en heeft bij de selectie uiteraard de laagste prioriteit. Als u nog vragen zou hebben, neem dan contact op met de dienst Onderwijs (059 25 89 69 - onderwijs@oostende.be).

Elk schooljaar moet u uw kandidatuur opnieuw indienen.

Wanneer er een vacante betrekking is of er is een vervanging nodig dan wordt u gecontacteerd.


Nuttige links i.v.m. het diploma