Werken in het deeltijds kunstonderwijs: iets voor jou?

Vanaf 1 mei kan iedereen weer solliciteren voor diverse functies in het Conservatorium aan Zee en de Kunstacademie aan Zee voor volgend schooljaar.

Het deeltijds kunstonderwijs Oostende zoekt dynamische, gemotiveerde medewerkers voor volgende (vacante en/of niet-vacante) betrekkingen in tijdelijk dienstverband:

  • Leraar kunstvakken: richtingen Muziek en Woord
  • Leraar kunstvakken: richting beeldende kunsten
  • ICT-coördinator
  • Administratief medewerker

Algemeen profiel

  • bij indiensttreding ben je in het bezit van een bekwaamheidsbewijs dat door de wetgever voor dat ambt bepaald is;
  • je bent enthousiast en communicatief;

Specifieke vereisten als lerares/leraar

  • je bent artistiek onderlegd in de vakspecialiteit die je opgeeft;
  • je wil graag je artistieke competenties delen met anderen, en leerlingen de daaraan gekoppelde vaardigheden bijbrengen;
  • je bezit een ruime maatschappelijke belangstelling en treedt nieuwe uitdagingen binnen het deeltijds kunstonderwijs die voortkomen uit het ontwikkelingsproces van de leerlingen of uit vakgebonden evoluties, met interesse tegemoet;
  • je ondersteunt de doelstellingen van het onderwijs van de stad Oostende zoals verwoord in het (artistiek) pedagogisch project.

Al aangesteld in een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) in het deeltijds kunstonderwijs? Ook dan moet je solliciteren.

Hoe solliciteren?

De belangstellenden moeten tussen 1 mei 2020 en uiterlijk vóór 15 juni 2020 hun digitale sollicitatie via de website indienen.

Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst Onderwijs, T 059 80 55 00 of via onderwijs@oostende.be.

Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, geaardheid of handicap.

Gepubliceerd op woensdag 6 mei 2020 11.50 u.