Werking Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Hoofdthemas

Elk Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn richt een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) op. De oprichting van een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is verplicht. 

Het Bijzonder Comité is, naast het Vast Bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Het BCSD is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst bestaat uit een voorzitter en een aantal leden. Het aantal leden, de voorzitter niet inbegrepen, hangt af van het aantal leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW. Voor Oostende zijn er 8 leden. De OCMW-raad kiest de voorzitter en de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dit gebeurt tijdens de vergadering die aansluit op de installatievergadering van de Gemeenteraad. 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst heeft een gesloten taakstelling. De taken van het Bijzonder Comité zijn vastgesteld in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het is bevoegd om:

  • te beslissen over de individuele dossiers over maatschappelijke dienstverleningen maatschappelijke integratie.
  • op eigen initiatief of op verzoek advies te geven over het gemeente- of OCMW-beleid aan het College, het Vast Bureau, de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 

Als het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist over individuele dossiers doet zij dit:

  • op neutrale wijze;
  • met respect voor het privéleven van de hulpaanvrager;
  • op basis van een sociaal verslag.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.