Werking College van Burgemeester en Schepenen

Hoofdthemas

Het College van Burgemeester en Schepenen staat in voor het dagelijkse bestuur van de stad. Het is ‘de uitvoerende macht’ en a.h.w. de ‘regering’ van de stad.

Het College voert de beslissingen van de Gemeenteraad uit en beheert de stadseigendommen en de inkomsten en uitgaven. Het leidt ook de werken die in opdracht van de stad worden uitgevoerd.

Notulen College

Samenstelling College

Werking

Het College vergadert in principe elke week op maandag. De vergaderingen zijn niet openbaar. Het bespreekt ongeveer 200 dossiers tijdens één vergadering.

De stedelijke diensten bereiden de dossiers voor onder leiding van de Stadssecretaris. Daarom is die ook aanwezig op de vergaderingen van het College, waarvan hij ook de besluiten opmaakt.

Het College werkt collegiaal. Dat betekent dat een schepen geen persoonlijke bevoegdheid heeft en dus nooit zelfstandig kan beslissen. De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen door het hele College.

Politiedossiers

Sinds de politiehervorming bespreekt het College van Burgemeester en Schepenen de politiedossiers apart en wel in aanwezigheid van de korpschef van de Lokale Politie.