Werking College van Burgemeester en Schepenen

Hoofdthemas

Het College van Burgemeester en Schepenen staat in voor het dagelijkse bestuur van de stad. Het is ‘de uitvoerende macht’ en a.h.w. de ‘regering’ van de stad.

Het College voert de beslissingen van de Gemeenteraad uit en beheert de stadseigendommen en de inkomsten en uitgaven. Het leidt ook de werken die in opdracht van de stad worden uitgevoerd.

Werking

Het CBS vergadert in principe elke week op vrijdag. De vergaderingen zijn niet openbaar. Er worden ongeveer 200 dossiers besproken tijdens één vergadering.

De stedelijke diensten bereiden de dossiers voor onder leiding van de Algemeen directeur. Daarom is hij ook aanwezig op de vergaderingen van het College, waarvan hij ook de besluiten opmaakt.

Het College werkt collegiaal. Dat betekent dat een schepen geen persoonlijke bevoegdheid heeft en dus nooit zelfstandig kan beslissen. De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen door het hele College.

Politiedossiers

Sinds de politiehervorming bespreekt het College van Burgemeester en Schepenen de politiedossiers apart en wel in aanwezigheid van de korpschef van de Lokale Politie.

Raadpleegomgeving van de Stad Oostende 

Deze website bevat de agenda van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesterbesluiten en voorzitter vast bureau besluiten. Klik hier om de raadpleegomgeving van Stad Oostende te bezoeken. 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.