Werking raadscommissies

Hoofdthemas

De Gemeenteraad kan raadscommissies (groepen) oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De raadscommissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor. De commissies kunnen bovendien altijd de mening van deskundigen en belanghebbenden vragen. 

In Oostende zijn er drie raadscommissies.

De raadscommissies komen in principe maandelijks samen een week voor de Gemeenteraad. 

De zittingen van de raadscommissies zijn openbaar en mag je bijwonen. 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.