Werking Gemeenteraad

Hoofdthemas

De Gemeenteraad vergadert telkens de stadszaken dat vereisen en ten minste tien keer per jaar. 

In Oostende vergadert de Gemeenteraad in principe maandelijks in de gemeenteraadszaal op de eerste verdieping van het Stadhuis. Die vergaderingen hebben gewoonlijk plaats op de vierde maandag van de maand om 19.00 uur. In juli vergadert de Gemeenteraad niet.

De Algemeen Directeur woont de vergaderingen bij en stelt er een (letterlijk) verslag van op. Achteraf kan je de verslagen nalezen op de website of het videoarchief doorzoeken.

De vergaderingen van de Gemeenteraad bestaan eigenlijk uit twee delen: de openbare vergadering, die iedereen kan bijwonen, en de besloten vergadering, die plaats heeft achter gesloten deuren. 

Tijdens de besloten vergadering worden de dossiers behandeld die betrekking hebben op personen en niet in het openbaar mogen worden besproken.

De Gemeenteraad kan maar beslissen als meer dan de helft van de gemeenteraadsleden aanwezig zijn. Is dat niet het geval dan moet de voorzitter de vergadering opheffen. Om aanvaard te worden moet een voorstel worden aangenomen door meerderheid van de geldige stemmen.


De Gemeenteraad is de wetgevende macht van de gemeente en het hoogste gezag in de gemeente (a.h.w.) het parlement van de gemeente.

De Gemeenteraad is belast met het algemeen beleid en beslist over alles wat van belang is voor de gemeente en door de wet niet uitdrukkelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen is toevertrouwd.

Tot de bevoegdheid van de Gemeenteraad behoren o.a.:

  • het vaststellen van de beleidsrapporten van de Stad en het Sociaal Huis
  • de opmaak van de gemeentelijke reglementen, bijvoorbeeld over de huisvuilophaling of in welke straat √©√©nrichtingsverkeer geldt.
  • het beheer van de gemeentelijke goederen. Alleen de Gemeenteraad kan beslissen dat de gemeente een stuk grond of een gebouw koopt of verkoopt.

Bekijk hier alle  videoverslagen van de Gemeenteraad. 

Burgers kunnen ook zelf een vraag of een voorstel of vraag indienen bij de Gemeenteraad.

Lees hier meer.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.