Werkingssubsidie culturele organisaties

Hoofdthemas

Binnen de perken van de subsidiekredieten daartoe goedgekeurd op het Stadsbudget, kunnen voor culturele activiteiten subsidies worden verleend aan de verenigingen en organisaties die een aanvraag indienen volgens de bepalingen hieronder vermeld. 

De subsidies worden vastgesteld en toegekend door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens het reglement, op voorstel van de Cultuurraad Oostende en de dienst Cultuur van de stad Oostende.

Komen in aanmerking voor subsidiëring: verenigingen of organisaties met een open lidmaatschap die culturele activiteiten organiseren buiten enig schoolverband, die geen beroepsopleiding of beroepsvervolmaking beogen. Organisaties moeten minstens twee bestuursvergaderingen en vijf ledenbijeenkomsten hebben.

Mijn Oostende

Het subsidiedossier kan digitaal worden ingediend op ons platform Mijn Oostende. 

Alvorens een aanvraag in te dienen, lees zeker het reglement na.

Reglement306,5 Kb(pdf)

Mijn Oostende

Registreren gaat gemakkelijk maar is noodzakelijk.

Verenigingen vinden op 'Mijn Oostende' een platform om een eigen pagina te beheren en kunnen er algemene info kwijt over hun organisatie.

Een dossier kan tussentijds worden opgeslagen.

Een vereniging én de dossiers kunnen door meerdere leden onderling worden behartigd.

Bovendien kan een gebruiker meerdere verenigingen beheren.


Start hier een subsidiedossier:

Mijn Oostende