Werkingssubsidie culturele organisaties

Hoofdthemas

Binnen de perken van de subsidiekredieten daartoe goedgekeurd op het Stadsbudget, kunnen voor culturele activiteiten subsidies worden verleend aan de verenigingen en organisaties die een aanvraag indienen volgens de bepalingen hieronder vermeld. 

De subsidies worden vastgesteld en toegekend door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens het reglement, op voorstel van de Cultuurraad Oostende en de dienst Cultuur van de stad Oostende.

Komen in aanmerking voor subsidiëring: verenigingen of organisaties met een open lidmaatschap die culturele activiteiten organiseren buiten enig schoolverband, die geen beroepsopleiding of beroepsvervolmaking beogen. Organisaties moeten minstens twee bestuursvergaderingen en vijf ledenbijeenkomsten hebben.

Oostendse verenigingen of organisaties kunnen jaarlijks vóór 1 maart de werkingssubsidie digitaal aanvragen. Het subsidiedossier handelt over de werking van de vereniging of organisatie tussen 1 januari en 31 december van het voorbije jaar. 

Alvorens een aanvraag in te dienen, is het raadzaam om het reglement door te nemen:

Reglement306,5 Kb(pdf)

Start hier een subsidiedossier

  • Registreren gaat gemakkelijk en is noodzakelijk.
  • Een dossier kan tussentijds worden opgeslagen.
  • Een vereniging én de dossiers kunnen door meerdere leden worden behartigd.
  • Een gebruiker kan meerdere verenigingen beheren.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.