Werkzaamheden Adolf Buylstraat, Hertstraat en Christinastraat: proefsleuven nutsleidingen

Het stadsbestuur wil in 2020 de Adolf Buylstraat, een stuk van de Hertstraat en een stuk van de Christinastraat heraanleggen. Binnenkort wordt daarom gestart met de vooronderzoeken m.b.t. de wegwerkzaamheden en de vernieuwing van de riolering.

Tijdens de week van 11 februari wordt gestart met de vooronderzoeken m.b.t. de wegwerkzaamheden en de vernieuwing van de riolering in de Adolf Buylstraat, de Hertstraat (tussen de Langestraat en de Adolf Buylstraat) en de Christinastraat (tussen de Langestraat en de Ooststraat).

In de week van 11 februari 2019 zal de firma Vansteenkiste proefsleuven maken om de exacte ligging te kennen van alle nutsleidingen in uw straat. Bedoeling is om deze sleuven nog dezelfde week opnieuw te herstellen.

We geven ook al mee dat alle nutsleidingen zullen worden vernieuwd vooraleer de wegen- en rioleringswerken zullen aanvatten. Deze werken zullen starten in 2020. Het is daarbij de betrachting om de werken aan de nutsleidingen te voltooien vóór de zomer van 2020 zodat er na deze zomer (september 2020) kan worden gestart met de heraanleg van de straten zelf.

De bewoners worden op de hoogte gehouden van alle verdere stappen en uiteraard ook van de concrete timing en planning van de heraanleg van de straat.

Voor meer info kun je terecht bij de directie Openbaar Domein op de vierde verdieping van het Stadhuis, Vindictivelaan 1, T 059 25 87 06, openbaardomein@oostende.be.

Gepubliceerd op maandag 11 februari 2019 11.39 u.