Werkzaamheden De Lijn in Graaf de Smet de Naeyerlaan en Slijkensesteenweg

In opdracht van vervoermaatschappij De Lijn worden er momenteel werken uitgevoerd aan de tramsporen in de Graaf de Smet de Naeyerlaan en de Slijkensesteenweg. Het einde van de werken is voorzien voor 13 juli 2019.

Momenteel wordt er gewerkt aan de tramsporen in de Graaf de Smet de Naeyerlaan en de Slijkensesteenweg.  De verbinding via de Stapelhuisstraat wordt onderbroken. Daarom wordt het  autoverkeer van en naar de Slijkensesteenweg omgeleid via de Oostkaai/Godetiastraat en Cockerillkaai van en naar de R31 (Ringlaan/Tweebruggenstraat). Op dit kruispunt worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst. De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.

Fietsverkeer blijft mogelijk, maar wordt wel beïnvloed gezien enkel de hoge Demeybrug (kant zee) beschikbaar blijft.

Het einde van de werken is gepland voor 13 juli 2019.

Downloads

Gepubliceerd op donderdag 7 maart 2019 18.36 u.