Werkzaamheden FARYS in Lijndraaiersstraat, Fortuinstraat, Zinnialaan, Mercatorlaan en Veerbootstraat

Tijdens de week van 15 november startte FARYS met werkzaamheden aan de drinkwaterleidingen in de Lijndraaiersstraat, Fortuinstraat, Zinnialaan, Mercatorlaan en de Veerbootstraat. Voor omwonenden kan er enige hinder zijn.

Tijdens de week van 15 november 2021 startte FARYS met werken aan de nutsleidingen voor drinkwater in de Zinnialaan (tussen de Iependreef en de Lijndraaiersstraat), Lijndraaiersstraat (tussen de Zinnialaan en de Graaf de Smet de Naeyerlaan) en de Fortuinstraat (tussen de Lijndraaiersstraat en de Vrijhavenstraat).

De werken kunnen hinder met zich meebrengen (zoals een tijdelijke onderbreking van het drinkwaternet). De omwonenden worden tijdig op de hoogte gebracht. 

De werfzone en eventuele verkeersmaatregelen worden ter plaatse duidelijk gesignaleerd. De aannemer doet er alles aan om die hinder tot een minimum te beperken.

Meer info op www.farys.be, 078 35 35 99 of via netinfrastructuur.brugge@farys.be 

Gepubliceerd op dinsdag 16 november 2021 0.00 u.