Werkzaamheden Fluvius Frère-Orbanstraat tussen Bosweg en Boogschuttersstraat

Op 10 februari 2020 start Fluvius met de vernieuwing van de ondergrondse nutsleidingen in de Frère-Orbanstraat tussen de Bosweg en de Boogschuttersstraat. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, wordt een aantal verkeersmaatregelen genomen.

Het betreft graafwerken voor de heraanleg van ondergrondse nutsleidingen in opdracht van Fluvius.

Tijdens de werkzaamheden wordt eenrichtingsverkeer ingericht van de Bosweg naar de Boogschuttersstraat/Parklaan. Voor het verkeer in de richting van de Bosweg wordt een omleiding voorzien. Ook de bussen van De Lijn zullen tijdelijk een aangepast traject volgen. Voor fietsers blijft de doorgang gegarandeerd via de rijbaan.

Tijdens de werken (werkuren) zal er hinder zijn voor het doorgaand verkeer. De toegang tot garages/opritten kan niet steeds gegarandeerd worden. De hinder wordt evenwel tot een minimum beperkt

De voorbereidende werken beginnen op 10 februari. Op 13 maart 2020 zijn de werken achter de rug. De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.

Gepubliceerd op dinsdag 21 januari 2020 0.00 u.