Werkzaamheden Grintweg vanaf maandag 14 oktober

Op maandag 14 oktober 2019 wordt gestart met de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad in de Grintweg tussen de Gistelsesteenweg en de Karperstraat. Aansluitend wordt ook de rijweg vernieuwd. De werken worden uitgevoerd door aannemer Norré-Behaegel nv.

De timing ziet er als volgt uit:

  • Maandag 14 oktober: start werkzaamheden aan noordelijke zijde van de Grintweg. Er wordt gewerkt vanaf de Gistelsesteenweg richting Zandvoorde. Tijdens deze werken blijft de doorgang voor het autoverkeer gegarandeerd in beide richtingen door middel van verkeerslichten. Fietsers worden aangeraden om de Karperstraat te gebruiken. 
  • Van 14 oktober tot eind december wordt gewerkt aan de watervoorzieningen (riolering, plaatsen kopmuren, aanleg grachten, …).

  • Vanaf januari 2020 wordt gestart met de aanleg van het fietspad. Ook tijdens deze werken blijft doorgaand verkeer gegarandeerd. 

  • Half maart 2020 is de aanleg van fietspad voltooid en wordt gestart met de heraanleg van de rijweg. Deze werkzaamheden gebeuren in 2 fasen.

       Fase 1: Grintweg tussen Gistelsesteenweg & Groene 62: tot +/- 15 mei 2020.

       Fase 2: Grintweg tussen Groene 62 & Karperstraat: 15 mei tot +/- 15 juli 2020.
    

Tijdens de aanleg van de rijweg zal enkel plaatselijk verkeer mogelijk zijn.

Let wel, de opgegeven planning is steeds onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden en een vlot verloop van de werken. Mogelijks kan de
planning wijzigen.

Tijdens de week van 14 oktober wordt de overhangende beplanting van het bos langs het stuk Grintweg tussen de Gistelsesteenweg en de site Crematorium bijgesnoeid. De snoeiing is noodzakelijk om de werken (met de graafmachine) vlot te laten verlopen. Het gaat om snoeiwerken. Er wordt niet gerooid.

Meer info bij de directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1, T 059 25 87 08 of openbaardomein@oostende.be

Gepubliceerd op donderdag 26 september 2019 18.38 u.